πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2020: Πώς θα γίνουν - Οι 3 κρίσιμοι παράγοντες

Με αφορμή νέα εγκύκλιο - τεχνικά θέματα κατά τον προσδιορισμού του «ρόλου» των προς πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων - το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει εκ νέου, τους τρεις παράγοντες, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα. για το έτος 2020, στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας προγραμματισμού:
1. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στη βάση της δημοσιονομικής δέσμευσης, λόγος μία αποχώρηση για το έτος 2019 προς μία πρόσληψη (κανόνας 1:1), τόσο ως προς την αιτούμενη κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, όσο και ως προς το σύνολο των αποχωρήσεων του φορέα.

2. Τα αιτήματα προσλήψεων από τους φορείς του Δημοσίου προϋποθέτουν «εξορθολογισμό», δίνοντας, ταυτόχρονα, προτεραιότητα, στις προσλήψεις αυτές, που οι θέσεις δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία κινητικότητας.

3. Τέλος, από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();