πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Κινητικότητα: Ασφυκτικές προθεσμίες απειλούν να μπλοκάρουν μετατάξεις

Μία προβληματική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που φέρνει αλλαγές στην κινητικότητα. Η προτεινόμενη διάταξη λειτουργεί ουσιαστικά ως… τιμωρία υπαλλήλων με πάγωμα της μετακίνησής τους, χωρίς αυτοί να φταίνε, αν με υπαιτιότητα του φορέα δεν ολοκληρώνεται στον απαιτούμενο χρόνο ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη μετακίνηση.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης».

Με λίγα λόγια η παραπάνω διάταξη εμμέσως προσφέρει στους φορείς προέλευσης τη δυνατότητα να μπλοκάρουν κάθε μετακίνηση, καθώς αν δεν απαντήσουν σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων, καθυστερεί η μετακίνηση έως ότου αξιολογηθούν οι υποψήφιοι. Αντίθετα, προκειμένου να λύσει την κωλυσιεργία των φορέων, στο μέχρι σήμερα πλαίσιο ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης αρνηθεί να απαντήσει, τότε τεκμαίρεται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();