πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Τέλος χρόνου για τα πλασματικά

20% ακριβότερα το 2020
Πώς μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να αποφύγουν το «καπέλο» του ν. Κατρούγκαλου και να γλιτώσουν από 400 έως 1.200 €

Με «καπέλο» 20% πιο ακριβά θα κληθούν οι υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να πληρώσουν από το 2020 και μετά την εξαγορά έως και 12 πλασματικών ετών. Οσοι επιθυμούν να μην υποστούν την επιβάρυνση και να γλιτώσουν έως 1.200 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προτού εκπνεύσει το 2019.

Η αύξηση στο κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2020 έρχεται ως συνέπεια της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387 του 2016). Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, έως το τέλος του 2019 το ποσό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης υπολογίζεται στο 16,67% των συντάξιμων αποδοχών κάθε υπαλλήλου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα διαμορφώνεται με βάση το 20% των συντάξιμων αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι με το νέο έτος η απαιτούμενη δαπάνη για πλασματικό χρόνο ασφάλισης θα είναι προσαυξημένη κατά 3,34 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 19,97% σε σχέση με όσα ισχύουν έως το τέλος του 2019.
Όσοι θέλουν να αποφύγουν το «καπέλο» που θα μπει από τον νέο χρόνο στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προτού φύγει το 2019. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, τότε, όποια στιγμή και αν κληθεί, στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος να πληρώσει για τα πλασματικά χρόνια που επιθυμεί να εξαγοράσει, θα καταβάλει το ποσό που ισχύει με τα σημερινά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσει από περίπου 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες έτος πλασματικής ασφάλισης, δηλαδή για κάθε 12 μήνες που θα αναγνωρίσει!
Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές 1.400 ευρώ μεικτά, εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, θα πρέπει να καταβάλει περίπου 233,4 ευρώ τον μήνα. Εάν η αίτηση υποβληθεί το νέο έτος, τότε το κόστος θα διαμορφωθεί στα 280 ευρώ τον μήνα.
Επίσης, ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης εξαγοράζοντας τη στρατιωτική θητεία του, με μηνιαίες αποδοχές 1.920 ευρώ μεικτά, θα πρέπει να καταβάλει περίπου 230 ευρώ τον μήνα, εάν υποβάλει την αίτηση έως τα τέλη του έτους. Εάν την καταθέσει μέσα στο 2020, τότε το κόστος θα είναι αυξημένο στα 384 ευρώ τον μήνα.
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις με τον συνολικό αριθμό των μηνών πλασματικής ασφάλισης που αναγνωρίζονται.
Εφάπαξ
Εναλλακτικά μπορεί να καταβληθεί και εφάπαξ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εάν δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να εξαγοράσει δύο πλασματικά έτη, θα έχει έκπτωση 4%, ενώ εάν θέλει τρία έτη, τότε φτάνει στο 6% και ούτω καθεξής.
Συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα) έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως 12 πλασματικά έτη από τις εξής αιτίες:
1) Από τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας.
2) Εως πέντε πλασματικά έτη για τα τέκνα, και συγκεκριμένα: α) για ένα παιδί μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός χρόνος ασφάλισης 300 ημερών ασφάλισης ή ενός έτους, β) για δύο τέκνα έως και 900 ημέρες ή τρία έτη και γ) για τρία τέκνα και πάνω ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης φτάνει τις 1.500 ημέρες ή πέντε έτη.
3) Από τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
4) Από τον χρόνο γονικής άδειας ανατροφής (ο μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος είναι έξι χρόνια).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();