πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Καταγγελία: «Μαύρη» εργασία στο Δημόσιο μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ

Για «μαύρη» εργασία στο Δημόσιο μέσω προγράμματος, κάνουν λόγο ανασφάλιστοι εργαζομένοι μέσω του Ειδικού Προγράμματος 5500 πτυχιούχων του ΟΑΕΔ και σε ανακοίνωση τους, σημειώνουν:

Οι δέκα (10) εργαζόμενοι/-ες στον «Συνήγορο του Πολίτη» με σύμβαση εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους μέσω του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 52618/1218/12.10.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, το οποίο υλοποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ, είμαστε ανασφάλιστοι/-ες από την έναρξη του προγράμματος τον Ιανουάριο του 2019 έως και σήμερα.
Σε συνθήκη ανασφάλιστης εργασίας βρίσκονται και συνάδελφοι σε άλλους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για το εν λόγω πρόβλημα έχουμε απευθυνθεί στους αρμόδιους Φορείς και τα Υπουργεία, αλλά καμία ανταπόκριση δεν έχουμε λάβει. Επιπλέον ο «Συνήγορος του Πολίτη» κατόπιν πληροφόρησης και αναφοράς από τους δέκα εργαζόμενους/ες της Ανεξάρτητης Αρχής και από δύο εργαζόμενες – ωφελούμενες άλλου φορέα, στο πλαίσιο του ίδιου ειδικού προγράμματος, ενημέρωσε εγγράφως τον ΟΑΕΔ σχετικά με το ότι το πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας εξακολουθούσε να υφίσταται και ζήτησε την άμεση επίλυσή του. Παρά τις προαναφερθείσες ενέργειες τους τελευταίους μήνες «εισπράττουμε» μόνο καθησυχαστικά λόγια περί επίλυσης του προβλήματος από τον ΟΑΕΔ, αλλά στην πράξη δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια. Βιώνουμε τον μέγιστο εμπαιγμό.
Ειδικότερα, διαπιστώσαμε ότι, ακόμα και μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου από την έναρξη του προγράμματος, δεν απεικονίζονται τα ένσημά μας στο λογαριασμό κοινωνικής ασφάλισης εκάστου/-ης, με επακόλουθη συνέπεια να στερούμαστε της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σειρά άλλων δικαιωμάτων που έχουμε θεμελιώσει μέσω των κρατήσεων που υφίστανται οι μισθολογικές απολαβές μας. Τελικά, στις 12.11.2019, μετά από κινητοποιήσεις μας, μας χορηγήθηκε από τον ΕΦΚΑ ασφάλιση ΜΟΝΟ σε είδος χωρίς προϋπόθεση ενσήμων βάσει της σύμβασης εργασίας και όχι πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, δεδομένου ότι ο εργοδότης μας, το ελληνικό Δημόσιο, δεν έχει πληρώσει αυτά που οφείλει! Ανεπίσημα είχε δηλωθεί ότι το πρόβλημα εστιαζόταν στην μη ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών των φορέων υποδοχής, όπου ο ΟΑΕΔ θα πίστωνε το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τις αποδώσουν με τη σειρά τους οι φορείς υποδοχής στα ασφαλιστικά ταμεία. Η δικαιολογία αυτή συνιστά υπεκφυγή επίλυσης του προβλήματος, αδιαφορία για την δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κατάχρηση των κρατήσεών μας. Αρχικά, τονίζουμε ότι βάσει νόμου, οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης δεν δικαιούνται να διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 52618/1218/12.10.2018 ΚΥΑ ορίζεται ρητά ότι «[…] ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα […] τους λογαριασμούς των φορέων υποδοχής ή λογαριασμό IBAN του ΕΦΚΑ, ή των τομέων του ΕΤΑΑ έαν ο εμπλεκόμενος φορέας υποδοχής είναι φορέας κεντρικής διοίκησης […]».
Σε συνέχεια των κινητοποιήσεών μας, μετά από δέκα (10) μήνες μαύρης εργασίας, μας διαβεβαίωσαν ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί με την άμεση καταβολή των εισφορών στον ΕΦΚΑ από τον ΟΑΕΔ. Δέσμευση που δόθηκε στα τέλη του μήνα Οκτωβρίου και ακόμα παραμένει ευχολόγιο. Μετά από επίσκεψή μας, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, στην αρμόδια υπάλληλο του ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, επί της οδού Σταδίου 54, διαπιστώσαμε αδράνεια και αδιαφορία για την επίλυση του ζητήματος και λάβαμε εκ νέου καθησυχαστικά λόγια. Είναι επιτακτικό, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δεδομένου ότι σε ένα μήνα λήγουν οι πρώτες συμβάσεις συναδέλφων, ο ΟΑΕΔ και κατ’ επέκταση το ελληνικό Δημόσιο, να αποδώσει τις νόμιμες κρατήσεις που μας κάνει και επιτέλους να λάβουμε τα ένσημά μας. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια, απαιτούμε την άμεση καταβολή των ασφαλιστικών μας εισφορών από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ, ώστε να πάψει πια το ελληνικό κράτος να απασχολεί ανασφάλιστους/-ες εργαζόμενους/-ες.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();