πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Απαλείφονται ειδικότητες από ΜΑΠ, ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς (ΦΕΚ)

Στην απάλειψη ειδικοτήτων από την παροχή ΜΑΠ, ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Ειδικότερα σε μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208), προχώρησαν υπουργοί της κυβέρνησης με νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
Ειδικότερα σημειώνεται:

Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής
προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς:

α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλάδους – χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,
β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα»,
γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους – χώρους «Διάφορα».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();