πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Για το πρώτο τρίμηνο ισχύει και ο παλιός προϋπολογισμός των δήμων

Με έγγραφό του απάντηση το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει σχετικά με την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 160 του Ν.3463/06 για τις δαπάνες του πρώτου τριμήνου του έτους χωρίς προϋπολογισμό:
Οπως αναφέρει ο διευθυντής της διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του ΥΠΕΣ κ. Χατζηεργάτης όταν δεν έχει ψηφιστεί προϋπολογισμός για το νέο έτος, και μόνο για το πρώτο τρίμηνο, θεωρείται ότι υφίσταται πλασματικά επικυρωμένος προϋπολογισμός και η διενέργεια των προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγραμμένων πιστώσεων των ΚΑΕ του προηγούμενου έτους. “Υπογραμμίζεται ότι, μόνη και αναγκαία συνθήκη αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στους οικείους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε, χωρίς να εξετάζεται αν αυτές είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του.
Δαπάνες για τις οποίες δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν”.
Σημειώνεται ότι τόσο στις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, όσο και στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σκόπιμο είναι να μνημονεύεται ότι, αυτά εκδίδονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ..
Περαιτέρω, με την προσθήκη στις υποχρεωτικές δαπάνες των δαπανών που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, χωρίς να προσδιορίζεται για αυτές α) ο χρόνος γένεσης τους και β) το εάν αυτές αφορούν σε υποχρεωτικές δαπάνες, καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη να συμπεριλάβει στις υποχρεωτικές δαπάνες όλες ανεξαιρέτως τις ανεξόφλητες δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις και άρα και αυτές των οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.), οι οποίες μπορούν να πληρωθούν με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.»

Το έγγραφο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();