πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020

Η Επιτροπή που θα αλλάξει την Αυτοδιοίκηση -Βγήκε το ΦΕΚ (ονόματα & αρμοδιότητες)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους. Τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής είχε προαναγγείλει πρώτη η aftodioikisi.gr. 

Η επιτροπή, σύμφωνα με το ΦΕΚ, θα αποτελείται από τους:
Ξενοφώντα Κοντιάδη του Ιωάννη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου- Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ως Πρόεδρο.
Νικόλαο-Κομνηνό-Χλέπα του Ευθυμίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντιπρόεδρο.
Ιωάννη Καραγιάννη του Θεοδώρου, εκπρόσωπο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ως μέλος).
Νίκο Ιωάννου του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ως μέλος).
Δήμητρα Κουτσούρη του Δημητρίου επιστημονικό συνεργάτη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ως μέλος).
Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου, Αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου. (ως μέλος).
Γεωργία Βαλατσού του Αθανασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ως μέλος).
Θεόδωρο Οικονόμου του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ως μέλος).
Θεόδωρο Γκοτσόπουλο του Θεοδώρου, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ως μέλος).
Παναγιώτη Καρκατσούλη του Γεωργίου, νομικό (ως μέλος)
Σπυρίδωνα Σπύρο του Δημητρίου, Διδάκτορα στη Δημόσια Διοίκηση και Διευθύνοντα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). (ως μέλος).
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, ενόψει της κατάρτισης σχεδίου νόμου για: α) την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας (Περιφερειών και Δήμων), με σκοπό την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, β) την αποτύπωση των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται στην Κεντρική Διοίκηση και τις Αποκεντρωμένες μονάδες του κράτους, ώστε να υπηρετείται ο επιτελικός τους ρόλος και ο περιορισμός των ασκουμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε αυτές, γ) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεσότερη, εγγύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των τοπικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων αναγκών, δ) την πρόβλεψη πλαισίου εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων και προσωπικού για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν.
Ως έδρα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζεται το κατάστημα στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();