πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020

Κίνητρα για παραμονή υπαλλήλων στους Δήμους ζητά η ΚΕΔΕ

Να επανέλθει η δυνατότητα παροχής κινήτρων εργασίας (όπως οικονομικά βοηθήματα για σίτιση και κατάλυμα) και στους δημοτικούς υπαλλήλους νησιωτικών δήμων, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω υποστελέχωσή τους, αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση η ΚΕΔΕ. Ουσιαστικά το συλλογικό όργανο των δημάρχων ζητά να επανέλθει πρόβλεψη που ίσχυσε στο παρελθόν -για λίγους μήνες του 2017- πριν αυτή περιοριστεί μόνο για περιπτώσεις γιατρών, νοσηλευτών, αστυνομικών κ.λπ., εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα τέθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με εισηγητή τον Δήμαρχο Μυκόνου Κωνσταντίνο Κουκά, ενώ ήδη είχε γίνει συζήτηση για το πλαίσιο κινητικότητας, μέσω του οποίου, εκτίμησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, «όλοι θέλουν να φύγουν από τους Δήμους». Δηλαδή, με το ενιαίο σύστημα μετατάξεων παρατηρείται «τάση φυγής» υπαλλήλων από τους ΟΤΑ προς κεντρικές υπηρεσίες του κράτους, χωρίς όμως να παρατηρείται αντίστροφη τάση, δηλαδή μετακινήσεις από τα υπουργεία προς τους Δήμους, ή αιτήσεις για διαδημοτικές μετακινήσεις.
Υπάρχουν περαιτέρω λόγοι που περιλαμβάνονται στις αιτίες που δημοτικοί υπάλληλοι νησιωτικών δήμων θέλουν να μετακινηθούν. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο κ. Κουκάς: «Από εμάς (σ.σ. την Μύκονο) όλοι θέλουν να φύγουν όλοι οι μη ντόπιοι επειδή είναι ακριβό το κόστος ζωής», είπε για τους δημοτικούς υπαλλήλους. Την ίδια στιγμή ο Δήμος Μυκόνου, με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου χορηγεί βοηθήματα σε δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, όπως Αστυνομικούς, Λιμενικούς κλπ. ύψους περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο. Αλλά «δεν μπορεί να χορηγήσει το βοήθημα στους ίδιους τους δημοτικούς υπαλλήλους του που τους έχει ανάγκη. Σκεφτείτε πόσο άβολη είναι η θέση της δημοτικής αρχής να πληρώνει όλους τους άλλους εκτός από τους δικούς της», εξήγησε ο κ. Κουκάς. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πολιτική χορήγησης κινήτρων μόνο θετικά αποτελέσματα είχε για τον Δήμο του, τουλάχιστον στην περίπτωση των γιατρών: Το 2015 το νησί δεν είχε αγροτικό γιατρό, όμως σήμερα, με την χορήγηση του βοηθήματος να είναι γνωστή ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.
Ποια ρύθμιση ζητά η ΚΕΔΕ να επανέλθει
Η δυνατότητα χορήγησης κινήτρων σε δημοτικούς υπαλλήλους -και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων- προβλέφθηκε με το «πολυνομοσχέδιο» του πρώην υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη το 2017. Με τη σχετική διάταξη οι Δήμοι παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μπορούσαν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, αλλά και για ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ καθώς και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων.
Όπως αναφερόταν στην αιτιολογική έκθεση, «…για το είδος και τη χρονική διάρκεια των παροχών αυτών, αποφασίζει κάθε φορά και για κάθε περίπτωση το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο αντίστοιχα. Η εν λόγω ρύθμιση επιλύει σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική ενίσχυση των ως άνω επαγγελματικών κατηγοριών που έχουν πληγεί από τη μακροχρόνια κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα και κίνητρα μετακίνησης σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές. Ταυτοχρόνως, δημιουργείται και η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης των ως άνω περιοχών, δεδομένου ότι αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των εν λόγω επαγγελματικών κατηγοριών, κάτι που επιδρά θετικά στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών. Δεδομένου δε ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση είναι δυνητική για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, παρέχεται η δυνατότητα μετά από στάθμιση των οικονομικών τους δυνατοτήτων να αποφασίσουν υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν κάποια ή κάποιες από τις παροχές και σε ποιους από τους δικαιούμενους».
Ωστόσο, η διάταξη έμεινε σε ισχύ περίπου έξι μήνες καθώς στις αρχές του 2018, με άλλο πολυνομοσχέδιο στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ελληνικών μεταρρυθμίσεων από τους Θεσμούς, αφαιρέθηκε η πρόβλεψη για τους δημοτικούς υπαλλήλους και παρέμεινε για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων. Στο αίτημα να επανέλθει η δυνατότητα παροχής κινήτρων και στους δημοτικούς υπαλλήλους φαίνεται ότι συνηγορούν οι περισσότεροι δήμαρχοι νησιών, εκφράζοντας όμως την απαισιοδοξία τους για το εάν η κυβέρνηση κάνει δεκτό ένα αντίστοιχο αίτημα.
Η διάταξη στο πολυνομοσχέδιο Σκουρλέτη ανέφερε τα εξής:
Άρθρο 34
Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών
Στο άρθρο 19 του ν. 4354/2015 προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

«γ. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. του άρθρου 204 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους κατοίκους των περιοχών αυτών ή τους συζύγους  τους ή τα ανήλικα τέκνα αυτών που έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας».
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();