πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

Δημόσιο -Επιλογή Προϊσταμένων: Ποιοι αποκτούν προβάδισμα με τις νέες ρυθμίσεις (παραδείγματα)

Πλήρη αλλαγή στάθμισης της μοριοδότησης των υποψηφίων προϊσταμένων, με ενίσχυση της εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης, σε βάρος των τυπικών προσόντων, φέρνει το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο συντελεστής μοριοδότησης της ομάδας των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων (τίτλοι σπουδών κ.λπ.) πέφτει στο 33% (από 40% με το ισχύον πλαίσιο), αυξάνεται ο συντελεστής της εργασιακής εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης στο 33% (από 25%) και μειώνεται ελαφρώς ο συντελεστής της δομημένης συνέντευξης (34% από 35%).
Ως συνέπεια, ισχυρό προβάδισμα ενόψει των επικείμενων κρίσεων αποκτούν υποψήφιοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης. Αντικειμενικές διαδικασίες κρίσεων έχουν να γίνουν, ανά περιπτώσεις, ακόμα και πάνω από 10 χρόνια, ενώ υπενθυμίζεται ότι με τον «νόμο Μητσοτάκη» (4275/2014) και ειδικότερα μέσω των μεταβατικών διατάξεων επελέγησαν προϊστάμενοι με απευθείας αναθέσεις μέσω υπουργικών αποφάσεων. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εγκαθιδρύουν ένα σύστημα αναξιοκρατικής, κλειστής και απόλυτα ελεγχόμενης διοικητικής ιεραρχίας.
Κρίσεις εκκρεμούν σε θέσεις διευθυντών και στο σύνολο των τμηματαρχών. Για την επιλογή τμηματαρχών, με πρόσχημα τον αυξημένο φόρτο εργασίας του ΑΣΕΠ, με τις προτεινόμενες διατάξεις, καταργείται πλήρως η συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής στο στάδιο των δομημένων συνεντεύξεων των υποψηφίων σε θέσεις επιπέδου τμηματαρχών. Θα διενεργούνται πλέον από απολύτως ελεγχόμενα από την κυβέρνηση συμβούλια, όπου «βάρος» θα έχει η γνώμη του οικείου υπουργού. Με λίγα λόγια, επιστρέφουμε στον σκληρό κομματισμό των περασμένων δεκαετιών.
Δεν μπορεί να παραβλεφθεί πως και το ισχύον πλαίσιο («νόμος Βερναρδάκη», 4369/2016) είχε δεχτεί κριτική ότι μοριοδοτούσε υπέρμετρα τα τυπικά προσόντα έναντι της προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης. Τώρα, όμως, με τον νόμο που προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, οδηγούμαστε στο άλλο άκρο.
Ενδεικτικά είναι και τα σχετικά παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1 Εστω υπάλληλοι Χ και Ψ
Ο Χ έχει 22 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας και έχει διατελέσει 10 χρόνια γενικός διευθυντής. Δεν διαθέτει άλλο προσόν, πέρα από βασικό τίτλο σπουδών. Ο Ψ έχει 25 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, έχει διατελέσει 5 χρόνια διευθυντής και 5 χρόνια τμηματάρχης. Είναι κάτοχος 2 αναγνωρισμένων και συναφών μεταπτυχιακών και μιλά πολύ καλά δύο ξένες γλώσσες.
Μόρια:
Υπάλληλος Χ
α) Εκπαιδευτικά προσόντα: 100 μόρια από βασικό τίτλο σπουδών
β) Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης:
● 6,5 μόρια για κάθε μήνα σε θέση γενικού διευθυντή (6,5 επί 12 μήνες επί 10 χρόνια) = 780 μόρια
● 1,5 μόριο για κάθε μήνα δημόσιας υπηρεσίας εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης (1,5 επί 12 μήνες επί 12 χρόνια) = 216 μόρια
Μόρια β΄ ομάδας: 780+216 = 996
Συντελεστής βαρύτητας α΄ ομάδας: 33% – Μόρια: (0,33 χ 100 =) 33
Συντελεστής βαρύτητας β΄ ομάδας: 33% – Μόρια: (0,33 χ 996 =) 328,68
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 361,68
Υπάλληλος Ψ:
α) Εκπαιδευτικά προσόντα:
● 100 μόρια από βασικό τίτλο σπουδών
● 180 μόρια από δύο μεταπτυχιακά
● 60 μόρια από δύο ξένες γλώσσες
Μόρια α΄ ομάδας: 340
β) Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης:
● 3 μόρια για κάθε μήνα άσκησης καθηκόντων τμηματάρχη (3 μόρια x 12 μήνες x 5 χρόνια) = 180 μόρια
● 4,5 μόρια για κάθε μήνα άσκησης καθηκόντων διευθυντή (4,5 μόρια x 12 μήνες x 5 χρόνια) = 270 μόρια
● 1,5 μόριo για κάθε μήνα δημόσιας υπηρεσίας εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης (1,5 μόριο x 12 μήνες x 15 χρόνια) = 270 μόρια.
Μόρια β΄ ομάδας: 180 + 270 + 270 = 720
Συντελεστής βαρύτητας α΄ ομάδας: 0,33 – Μόρια: (0,33 χ 340 =) 112,2
Συντελεστής βαρύτητας β΄ ομάδας: 0,33 – Μόρια: (0,33 χ 720 =) 237,6
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 349,80
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο υπάλληλος Χ μόνο εκ του γεγονότος ότι έχει διατελέσει προϊστάμενος ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας και παρά τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, αλλά και τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου Ψ, προηγείται ενόψει της δομημένης συνέντευξης.
2 Εστω υπάλληλοι Χ και Ψ
Ο υπάλληλος Χ είναι πτυχιούχος, έχει 25 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, εκ των οποίων τα 10 σε θέση γενικού διευθυντή.
Ο Ψ έχει 25 χρόνια συνολικής υπηρεσίας, εκ των οποίων τα 15 στο Δημόσιο και τα 10 αναγνωρισμένα στον ιδιωτικό τομέα.
Εχει διατελέσει 3 χρόνια προϊστάμενος τμήματος. Είναι κάτοχος συναφούς διδακτορικού και συναφούς μεταπτυχιακού. Μιλάει άριστα 2 ξένες γλώσσες.
Μόρια:
Υπάλληλος Χ
α) Εκπαιδευτικά προσόντα: 100 μόρια από βασικό τίτλο σπουδών
β) Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης:
● 6,5 μόρια για κάθε μήνα σε θέση γενικού διευθυντή (6,5 x 12 μήνες x 10 χρόνια) = 780 μόρια
● 1,5 μόριo για κάθε μήνα δημόσιας υπηρεσίας εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης (1,5 x 12 μήνες x 15 χρόνια) = 270 μόρια
Μόρια β΄ ομάδας: 780 + 270 = 1.050 – Ισχύει ωστόσο πλαφόν 1.000 μόρια
Συντελεστής βαρύτητας α΄ ομάδας: 33% – Μόρια: (0,33 χ 100 =) 33
Συντελεστής βαρύτητας β΄ ομάδας: 33% – Μόρια: (0,33 χ 1.000=) 330
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 363
Υπάλληλος Ψ
α) Εκπαιδευτικά προσόντα:
● 100 μόρια από βασικό τίτλο σπουδών
● 300 μόρια από διδακτορικό
● 150 μόρια από μεταπτυχιακό
● 100 μόρια από δύο ξένες γλώσσες
Μόρια α΄ ομάδας: 650
β) Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και ιδιωτικό τομέα:
● 3 μόρια για κάθε μήνα άσκησης καθηκόντων τμηματάρχη (3 μόρια χ 12 μήνες χ 3 χρόνια) = 108 μόρια
● 1,5 μόριο για κάθε μήνα δημόσιας υπηρεσίας εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης (1,5 μόριο χ 12 μήνες χ 12 χρόνια) = 216 μόρια
● 0,83 μόρια για κάθε μήνα αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα με οροφή τα 7 έτη (0,83 μόρια χ 12 μήνες χ 7 έτη) = 69,72 μόρια
Μόρια β΄ ομάδας: 108 + 216 + 69,72 = 393,72
Συντελεστής βαρύτητας α΄ ομάδας: 0,33 – Μόρια: (0,33 χ 650 =) 214,5
Συντελεστής βαρύτητας β΄ ομάδας: 0,33 – Μόρια: (0,33 χ 393,72=) 129,9
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 344,4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο υπάλληλος Ψ υπολείπεται ενόψει της δομημένης συνέντευξης του υπαλλήλου Χ που έχει την ίδια προϋπηρεσία και δεν διαθέτει άλλα τυπικά προσόντα, λόγω της θητείας του Χ σε θέση γενικού διευθυντή.
Με πληροφορίες από : «Εφημερίδα των Συντακτών»
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();