πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Δημόσιο: Μετατάξεις για λόγους υγείας -Τι αλλάζει

Διευκρινιστική εγκύκλιο με το νέο πλαίσιο που διέπει το καθεστώς μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων για λόγους υγείας, εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Εσωτερικών. Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν στον νόμο 4647/2019, επέρχεται αλλαγή στη ρύθμιση για τις συγκεκριμένου είδους μετατάξεις. Σύμφωνα με την ψηφισθείσα διάταξη: «…Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν…».
Όπως εξηγεί η εγκύκλιος στην περίπτωση ανανέωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν προ του χρόνου λήξης της απόσπασης, αλλά και οι υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να αναζητούν εμπροθέσμως την αναζήτηση του σχετικού αποσπάσματος πρακτικού ώστε να προκύπτουν εκείνα τα δικαιολογητικά υγείας που κατατέθηκαν αρχικώς στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, τα οποία δικαιολογούν την ανανέωση της απόσπασης.

Σε κάθε περίπτωση για την ανανέωση της απόσπασης θα πρέπει τα ως άνω προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των λόγων υγείας να είναι σε ισχύ, ιδίως σε ότι αφορά πιστοποιητικά ΚΕΠΑ.

Τέλος, σε περίπτωση που κατά το χρόνο ανανέωσης της απόσπασης ο ενδιαφερόμενος επικαλείται δικαιολογητικά διαφορετικά από αυτά που αρχικώς είχαν κατατεθεί στην ΚΕΚ, ήτοι για λόγους υγείας διαφορετικούς από αυτούς, για τους οποίους είχε εγκριθεί η αρχική απόσπαση, τότε δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η ανανέωση της απόσπασης με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, αλλά απαιτείται η υποβολή εκ νέου αίτησης στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες υποδοχής κρίνουν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής ότι δεν είναι δυνατή κατά τα προαναφερόμενα η ανανέωση της απόσπασης, οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος τον ενδιαφερόμενο για υποβολή νέας αιτήσεως στην ΚΕΚ.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ (σελ. 6-7)

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();