πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Μη λειτουργία Δικαστηρίων: Τι ισχύει και τι πρέπει να κάνουν οι συμβασιούχοι με προσωρινές διαταγές

Δεκάδες ερωτήματα φτάνουν στο epoli.gr από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται σε Ο.Τ.Α. δυνάμει προσωρινών διαταγών, των οποίων η ισχύς λήγει εντός της περιόδου της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με την εργασία τους.
Ειδικότερα, ως γνωστό, οι προσωρινές δικαστικές διαταγές με αντικείμενο την προσωρινή απασχόληση εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Ο.Τ.Α. χορηγούνται και έχουν ισχύ μέχρι την ημερομηνία της συζήτησης της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Πλην όμως στην τρέχουσα συγκυρία και στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19 έχει αποφασιστεί η ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων έως τουλάχιστον την 27.03.2020.
Άρα, ερωτούν οι ενδιαφερόμενοι, τι γίνεται με τις προσωρινές διαταγές, οι οποίες ίσχυαν ως την συζήτηση των αιτήσεων που θα ματαιωθούν, δηλαδή έως μία ρητά καθορισμένη ημερομηνία;
Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η ΚΥΑ που εκδόθηκε την Κυριακή, 15.03.2020, και αφορά στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά την περίοδο της καραντίνας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο Τρίτο παρ. 2 περ. (β) εδ. β’ της εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας».
Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε Ο.Τ.Α. δυνάμει προσωρινής διαταγής λήγουσας εντός της περιόδου αναστολής των δικαστηρίων, θα πρέπει να φροντίσουν (διά του δικηγόρου τους) να μεταβούν κατά την ημέρα λήξης της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Δικαστηρίου, που χορήγησε την προσωρινή διαταγή και να ζητήσουν αντίγραφο της παράτασης αυτής.
Με τον τρόπο αυτό δεν κινδυνεύει η εργασία όλων όσων εργάζονται με προσωρινές διαταγές για όσο χρόνο δεν μπορεί η υπόθεσή τους να κριθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια στα οποία αυτοί έχουν προσφύγει. 
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();