πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Επικουρικές-εξπρές για 50.000 συνταξιούχους – Αναλυτικά παραδείγματα, ποιες κατηγορίες αφορά

Επικουρική σύνταξη-εξπρές για περίπου 50.000 εν αναμονή συνταξιούχους φέρνει ο συμψηφισμός των εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης ή και προϋπηρεσίας (για το Δημόσιο), με τα αναδρομικά της σύνταξης μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ.

Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στον νέο ασφαλιστικό νόμο και σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που έχουν πλασματικούς χρόνους θα παίρνουν την επικουρική τους πιο γρήγορα από τη στιγμή που βγει πρώτα η κύρια σύνταξη.
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος για να πάρει γρήγορα τη σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά ώστε να φέρει την οφειλή κάτω από 3.000 ευρώ και στη συνέχεια να παρακρατηθεί από τις αναδρομικές επικουρικές συντάξεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, το νέο πλαίσιο αφορά τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 28/2/2020 και μετά, καθώς και όσες είχαν υποβληθεί μέχρι 27/2/2020 χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση απονομής επικουρικής σύνταξης. Στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αιτήσεις μέχρι 27/2/2020, εκτιμάται ότι ανήκουν περί τις 50.000 εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή επικουρικής σύνταξης που έχουν και αναγνωρίσεις είτε πλασματικού χρόνου (σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.) είτε και προϋπηρεσίας αν πρόκειται για το Δημόσιο.
Ολοι αυτοί οι χρόνοι ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν να συνυπολογιστούν στην επικουρική σύνταξη με εξαγορά, θα «πληρωθούν» από τα αναδρομικά της σύνταξης εφόσον το κόστος δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του Δημοσίου που υπέβαλε αίτηση απονομής επικουρική σύνταξη στις 18/3/2020, με αναγνώριση προϋπηρεσίας θα έχει συμψηφισμό ως εξής:
  • Αν το ποσό εξαγοράς δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ θα πάρει απόφαση συνταξιοδότησης και το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται με το σύνολο των δικαιούμενων αναδρομικών ποσών σύνταξης.
  • Σε περίπτωση που τα αναδρομικά είναι λιγότερα (π.χ. 2.000 ευρώ) από το κόστος των εξαγορών (π.χ. 2.700 ευρώ) τότε θα παρακρατείται και το σύνολο της μηνιαίας δικαιούμενης σύνταξης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Αν η επικουρική, δηλαδή, είναι 250 ευρώ, τότε θα κρατηθούν περίπου 3 μηνιάτικα για να εξοφληθούν τα άλλα 700 ευρώ που έμειναν εκτός συμψηφισμού.
  • Εάν το ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εξοφλήσει εφάπαξ το οφειλόμενο ποσό κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρική σύνταξη.
Στις εκκρεμείς αιτήσεις δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες έχει ήδη εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, με παρακράτηση του ποσού εξαγοράς, σε δόσεις ή σε ποσοστό, κάθε μήνα από τη σύνταξη, χωρίς να έχει ακόμη εξοφληθεί.
Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει εκδοθεί μέχρι και τις 27/2/2020 απόφαση συνταξιοδότησης, ακόμη και αν έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης η οποία δεν έχει εξοφληθεί, ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει την αποπληρωμή της οφειλής είτε με βάση τα οριζόμενα στην απόφαση αναγνώρισης είτε με βάση το συμψηφισμό με το νέο σύστημα.
Για παράδειγμα:
* Ασφαλισμένος, συνταξιοδοτούμενος με καθεστώς Δημοσίου, υπέβαλε στις 24/5/2019 αίτηση απονομής επικουρική σύνταξη με αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Το Ταμείο εξέδωσε τον 12ο/2019 απόφαση αναγνώρισης, πριν από την απόφαση συνταξιοδότησης με το οφειλόμενο ποσό στις 3.500 ευρώ και έκπτωση 10% για εφάπαξ πληρωμή (με το παλιό καθεστώς). Ο ασφαλισμένος μπορεί, κατ’ επιλογή του, να εξοφλήσει την οφειλή του είτε με βάση την απόφαση αναγνώρισης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσει 3.500 ευρώ σε δόσεις (ή 3.150 ευρώ με έκπτωση 10%) προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, είτε να καταβάλει τα 500 ευρώ και να φέρει την οφειλή στις 3.000 ευρώ για να συμψηφιστεί με τα αναδρομικά της επικουρικής του (νέο σύστημα). Για το συμψηφισμό θα πρέπει να κάνει σχετικό αίτημα, οπότε και θα βγάλει πολύ πιο σύντομα την απόφαση συνταξιοδότησης.
Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν για εφάπαξ και διέκοψαν μπορούν να επανενταχθούν με αίτηση εντός έξι μηνών από τη διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους ή τη δημοσίευση του ν. 4670/2020 (28/2/2020).
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής και επιστροφής των εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, με οφειλές προς τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ του ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ, γίνεται συμψηφισμός χρεών με τις συντάξεις που δικαιούνται οι επιζώντες (σύζυγοι, τέκνα, ή κληρονόμοι με αποδοχή περιουσιακών στοιχείων του θανόντος). Αν μένει υπόλοιπο χρέους αναζητείται μέσω εφορίας από τους δικαιούχους σύνταξης του θανόντος (συζύγους, τέκνα, κληρονόμους).
Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφάπαξ από τον οφειλέτη, τότε το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής του θανόντος παρακρατείται από το σύνολο των δικών τους συντάξεων ή του εφάπαξ που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται.
του Κώστα Κατίκου
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();