πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Δήμοι - κορωνοϊός: Οδηγίες σε εργαζόμενους, εργοδότες - Πόσο κινδυνεύουν (έγγραφο+πίνακας)

Οδηγίες και μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας των δήμων κάνουν σε μελέτη υπό τον τίτλο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΙ τους τρεις ειδικοί. Παράλληλα προχωρούν σε εκτίμηση του κινδυνου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων:
Οι εργαζόμενοι εισέρχονται στους χώρους εργασίας όταν:

 1. ΔΕΝ εμφανίζουν συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, πυρετό, πονόλαιμο, ρινική καταρροή, δύσπνοια)
 2. ΔΕΝ αποτελούν στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 (ΔΕΝ βρίσκονται στο χρονικό διάστημα απομόνωσης για 14 ημέρες)
 3. ΔΕΝ ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθ’ υπόδειξη του θεράποντος ιατρού τους
 4. ΔΕΝ υπάρχει σοβαρό υποκείμενο πρόβλημα υγείας που τους καθιστά ευάλωτους έναντι του Covid-19 σε σχέση με τα καθήκοντά τους στη θέση εργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Συστάσεις εντός χώρου εργασίας:
 1. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής
✓ Πλύσιμο των χεριών τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).
✓ Κάλυψη του βήχα ή το φτερνίσματος με χαρτομάντιλο το οποίο απορρίπτεται άμεσα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη με το εσωτερικό του αγκώνα.
 1. Χρήση όλων των μέσων ατομικής προστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση (μάσκα, γάντια)
 2. Αποφυγή επαφών και συναθροίσεων με άλλους εργαζόμενους, διατήρηση αποστάσεων αν είναι δυνατόν >2 μέτρα από το συνάδελφο τους.
 3. Πλήρης Ενημέρωση και παρακολούθηση από τους προϊστάμενους και τους επόπτες καθαριότητας για τον τόπο, τις τεχνικές και τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων ώστε να εντοπιστούν αμέσως λάθος τεχνικές που θα μπορούσαν να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων μέτρων έναντι του κορονοϊού
 4. Χρήση του ιατρείου εργασίας:
 • για σοβαρό και επείγοντα λόγο
 • να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία για καλύτερο συντονισμό
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (Ο.Τ.Α.)
Στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής υγείας των εργαζομένων, οι Ο.Τ.Α. καλούνται να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:
 1. Σύσταση για απομάκρυνση των ευπαθών ομάδων από την εργασία ή, εάν είναι εφικτό, τροποποίηση των καθηκόντων τους καθ’ υπόδειξη του ιατρού εργασίας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
 2. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
 3. Δυνατότητα ευέλικτου σχεδιασμού διαχείρισης ειδικών αδειών και αναρρωτικών
 4. Λειτουργία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Δημιουργία εφεδρειών για την αντιμετώπιση έλλειψης προσωπικού για τις ζωτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. σε περίπτωση παράτασης της πανδημίας
 5. Δυνατότητα εργασιών σε βάρδιες (προτείνεται εβδομαδιαία εναλλαγή), κατά τέτοιο τρόπο ώστε ανάμεσα στις βάρδιες να μεσολαβεί ικανός χρόνος για σχολαστικό καθαρισμό, με τα κατάλληλα μέσα, των κοινών εργαλείων, μέσων ή οχημάτων)
 6. Αποφυγή άμεσης επαφής με το ευρύ κοινό, περιορισμός συναλλαγών με το κοινό στο ελάχιστο δυνατό και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις
 7. Χωροταξικός σχεδιασμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας για να τηρούνται οι αποστάσεις (ιδανικά >2m) μεταξύ των εργαζομένων, σε συνδυασμό με επαρκή αερισμό του χώρου
 8. Αποφυγή συνάθροισης εργαζομένων, ειδικά σε κλειστούς χώρους
 9. Σύσταση για τηλεργασία και εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατό
 10. Διακοπή μη ζωτικών ή και επικίνδυνων εργασιών και υπηρεσιών για την μετάδοση του κορονοϊού, και κλείσιμο κτηρίων όπως κυλικεία, ΚΑΠΗ, συνεδριακοί χώροι, Βιβλιοθήκες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκμάθηση δεξιοτήτων κ.λπ..
 11. Διακοπή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων, ταξιδιών και περιορισμός μετακινήσεων των εργαζομένων. Συστήνεται περιορισμός σε μόνο 2 άτομα ανά καμπίνα οχήματος όπου επιβάλλονται μετακινήσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου αυτό είναι τεχνικά δύσκολο (π.χ. απορριμματοφόρα), προτείνεται οι επιβαίνοντες να φορούν μάσκα και η καμπίνα να αερίζεται επαρκώς για τουλάχιστον 2 λεπτά κάθε 10 λεπτά διαδρομής.
 12. Διαχωρισμός εργαζομένων ει δυνατόν σε ομάδες (2 ή περισσότερες) που δεν συναντιόνται μεταξύ τους στον ίδιο εργασιακό χώρο και χρόνο
 13. Συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών που αγγίζονται από εργαζόμενους.
 14. Συχνός αερισμός εργασιακών χώρων τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα και για 20 – 30 λεπτά
 15. Αποφυγή χρήσης κλιματιστικών, σχολαστικός καθαρισμός φίλτρων και συντήρηση των συσκευών ανακύκλωσης / ψύξης και θέρμανσης
 16. Εξασφάλιση όλων των μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, γυαλιά, στολές ολόσωμες μιας χρήσης, ποδονάρια, σκούφοι, επιμανίκια μίας χρήσης)
 17. Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας ορίζουν με βάση την Εκτίμηση Επικινδυνότητας και την αυτοψία των θέσεων εργασίας, το είδος των ΜΑΠ που απαιτούνται για την κάθε εκτελούμενη εργασία
 18. Προμήθεια και χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων χεριών, καθαριστικών, χαρτικών και δημιουργία στοκ που θα εξασφαλίσει επάρκεια σε περίπτωση παράτασης της πανδημίας
 19. Διαρκής εκπαίδευση – ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Ενημερωτικά φυλλάδια / αφίσες, ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοινωνικά δίκτυα, θα πρέπει να επιστρατευτούν για την μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της τεκμηριωμένης πληροφορίας
 20. Εκπόνηση καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων wellbeing στο πλαίσιο της θωράκισης των εργαζομένων σε μελλοντικά επιδημικά ξεσπάσματα του ιού, από το Φθινόπωρο και μέχρι να υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο εμβόλιο. Σύμφωνα με τις υπάρχοντα δεδομένα, τα άτομα με προϋπάρχουσες νόσους διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να υποστούν τις δυσάρεστες επιπλοκές του COVID-19, ειδικά σε περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη, νεφρικής νόσου και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Ιδιαίτερη περίπτωση επίκτητης ευαισθησίας έναντι του κορονοϊού και των επιπλοκών του είναι οι καπνιστές. Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου φαίνεται να είναι η παχυσαρκία. Τα προγράμματα εκπαίδευσης για τη διακοπή του καπνίσματος, για τη μείωση του βάρους και το stress management θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τους Ο.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας.
 21. Έλεγχος των επισκεπτών με χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και τήρηση του σχετικού αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
 22. Ορισμός ομάδας Διαχείρισης Έκτακτης Κατάστασης [ΟΔΕΚ] για την εξασφάλιση τήρησης των μέτρων και την εισήγηση προτάσεων βελτίωσης, καθώς το φαινόμενο είναι μια εξελισσόμενη δυναμική κατάσταση και η οποία θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τους:
 • Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή Γεν Γραμματέας
 • Ιατρός εργασίας
 • Τεχνικός ασφαλείας
 • Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων [ΕΥΑΕ] ή Σωματείο
 • Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, όπου υπάρχει
 • Διοικητικός προϊστάμενος [Ανθρώπινο Δυναμικό]
 • Διοικητικός προϊστάμενος Κοινωνικών Υπηρεσιών ή δομών Υγείας
 • Διοικητικός Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας
 1. Όλες οι ενέργειες απαιτούν διακριτικότητα, τήρηση απορρήτου των ιατρικών δεδομένων και αποφυγή παντός τύπου διακρίσεων (φύλου, φυλής ή χρώματος) στο χώρο εργασίας.
Μέτρα μείωσης επικινδυνότητας κατά σειρά αποτελεσματικότητας:
 1. Διακοπή εργασίας σε κάθε επιχείρηση που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο
 2. Απομάκρυνση ευπαθών ομάδων εργαζομένων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τη γνωμάτευση του Ιατρού Εργασίας
 3. Απομάκρυνση εργαζομένων με συμπτώματα οξείας λοίμωξης αναπνευστικού. Αποφυγή εργασίας συμπτωματικών και απομόνωση. Απομόνωση επαφών με ύποπτο κρούσμα.
 4. Περιβαλλοντικά μέτρα (παροχή αντισηπτικών, καθαρισμός χώρων, αερισμός, ομάδες εργαζομένων χωρίς επαφή μεταξύ τους, διακοπή περιττών εργασιών, εργασία από το σπίτι)
 5. Οργανωτικά μέτρα (εκπαίδευση, ενημέρωση, ελάχιστο δυνατόν προσωπικό, ευέλικτες διαδικασίες για απομάκρυνση ευπαθών και συμπτωματικών)
 6. Ατομικές συμπεριφορές (αποφυγή συναθροίσεων, πλύσιμο χεριών, αποφυγή κοντινών επαφών)
 7. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, ή και γυαλιά, ολόσωμη στολή μιας χρήσης, ποδονάρια – όπου κριθεί απαραίτητο).
 8. Διακοπή μη απαραίτητων ή και επικίνδυνων εργασιών
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();