πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

ΟΤΑ: Παρατάσεις συμβασιούχων - Αλλαγές στη λειτουργία Υπηρεσιών - Δημοτικής Αστυνομίας

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-2020) καθορίζει τη λειτουργία Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τις εργασιακές σχέσεις συμβασιούχων απασχολούμενων σε ΔΕΥΑ και ΦοΔΣΑ. [επισυνάπτεται]

Συγκεκριμένα,
Α. ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 2 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» δύναται να:

α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.

Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με απόφαση του οικείου Δημάρχου, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μπορεί να προσαυξάνονται έως τριάντα τοις εκατό προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔOΧ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 43 προβλέπεται ότι, οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), οι οποίες λήγουν έως την 31η Μαΐου 2020, δύνανται να παρατείνονται έως τέσσερις μήνες από τη λήξη τους.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();