πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Κορωνοϊός: Η εργασία και οι άδειες του προσωπικού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών [Εγκύκλιος]

Ότι το προσωπικό Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που απασχολούνται σε υπηρεσίες/δομές κοινωνικής πολιτικής, την περίοδο αυτήν του κορωνοϊού, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 του άρθρου 16 και παρ. 3 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/2017), περί διακοπών εργασίας από τη Μ. Πέμπτη ως την Κυριακή του Θωμά, αποσαφηνίζει με εγκύκλιό του, το Υπουργείου Εσωτερικών. [Επισυνάπτεται]
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές, έως δέκα εργάσιμες ημέρες.  
Συνεπώς, όσον αφορά στη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων στους εν λόγω υπαλλήλους δύναται να γίνει χρήση της προαναφερόμενης κανονικής άδειας και η χορήγησή της θα γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ, με τον κάτωθι όμως τρόπο υπολογισμού για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας:
  • οι τρεις ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και
  • η μία ημέρα απουσίας αποτελεί μέρος της κανονικής άδειας των δέκα εργάσιμων ημερών κατ’ έτος.  

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();