πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Κορωνοϊός και εργασιακά – Συχνές ερωτήσεις, σύντομες απαντήσεις

Το ergasiaka-gr μέσα από ομαδοποιημένες απλές ερωταπαντήσεις, προσπαθεί να παρουσιάσει τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στα εργασιακά, στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δικαιούχοι της άδειας αυτής, είναι οι γονείς παιδιών:

1) Που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
2) Που είναι μαθητές μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου.
3) Που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η άδεια ειδικού σκοπού είναι μόνιμο μέτρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Η ειδική αυτή άδεια, είναι έκτακτο και προσωρινό μέτρο και προβλέφθηκε στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού και θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν κλειστά τα σχολεία και οι υπόλοιπες δομές εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο σε βρεφονηπιακό σταθμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνο οι εργαζόμενοι γονείς στον δημόσιο τομέα που έχουν παιδιά έως 4 ετών τα οποία δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ημερολογιακά από πότε μέχρι πότε ισχύει η άδεια αυτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη παρούσα φάση, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να ληφθεί από 11/3/2020 έως 24/4/2020. Εφόσον όμως κριθεί αναγκαίο, με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του έκτακτου αυτού μέτρου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες ήμερες άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να λάβει ο εργαζόμενος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η άδεια ειδικού σκοπού, θα πρέπει να είναι το λιγότερο 3 ημέρες κάθε φορά και θα χρεώνεται ο εργαζόμενος επιπλέον 1 ημέρα, ως κανονική.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η άδεια ειδικού σκοπού είναι με αποδοχές, ή χωρίς αποδοχές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές. Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη, και το 1/3 από το κράτος. Η σχετική διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, θα οριστούν με υπουργική απόφαση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και οι δύο γονείς μπορούν να πάρουν αυτή την άδεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η άδεια μπορεί να ληφθεί,  εφόσον ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Δικαιούχος είναι και ο μισθωτός γονέας ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι δύο γονείς μισθωτοί εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Ποιος από τους δύο γονείς θα πάρει την άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη  γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ειδικής αυτής άδειας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι δύο γονείς είναι μισθωτοί και εργάζονται σε διαφορετικούς εργοδότες. Μπορούν να λάβουν και οι δύο την άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάλι με κοινή υπεύθυνη δήλωση προς τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα τη λάβει, ή ακόμη και πως θα τη μοιραστούν οι δύο γονείς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν και οι δύο γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η άγαμη μητέρα δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα, συνεπώς δικαιούται και την άδεια ειδικού σκοπού.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι γονείς είναι σε διάσταση ή έχουν πάρει διαζύγιο. Ποιος θα λάβει την άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την άδεια θα τη λάβει ο γονέας, που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους με κοινή υπ. δήλωση συμφωνήσουν διαφορετικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ένας γονέας δεν εργάζεται. Μπορεί ο άλλος μισθωτός γονέας να πάρει την άδεια ειδικού σκοπού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ο ένας από τους δύο γονείς, τότε ο εργαζόμενος, δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνει προνοιακό επίδομα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Νέος εργαζόμενος δεν δικαιούται κανονική άδεια ή δικαιούται ελάχιστη. Μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο εργαζόμενος, θα λάβει τη συγκεκριμένη άδεια κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης στην χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εφόσον αυτή ζητηθεί από τον δικαιούχο εργαζόμενο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, αυτό προκύπτει από τις διατάξεις της ΠΝΠ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποιες επιχειρήσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι γονείς στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, όμως απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης αν με βάση τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την άδεια ειδικού σκοπού. Τι κυρώσεις προβλέπονται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ΠΝΠ δεν προβλέπεται καμιά κύρωση σε εργοδότες που αρνούνται να χορηγήσουν την άδεια ειδικού σκοπού
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση τέθηκε με εντολή δημόσιας αρχής σε προσωρινή αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητά της. Μπορεί να μην αναστείλει όλες τις εργασιακές συμβάσεις των εργαζομένων της
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί να κρατήσει προσωπικό ασφαλείας για καίρια τμήματα  και προσωπικό για ανακαινίσεις, οικοδομικές εργασίες και συντήρηση. Επίσης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με το σύστημα της τηλεργασίας.
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρηση που εργαζόμουν έκλεισε προσωρινά με κρατική εντολή και τέθηκα σε αναστολή εργασιακής σύμβασης. Θα πληρωθώ από τον εργοδότη μου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή εργασιακής σχέσης, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Η σύμβαση εργασίας μου τέθηκε σε αναστολή για 45 ημέρες. Μπορεί ο εργοδότης να με αναγκάσει να εργαστώ;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι αυτό απαγορεύεται
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει δικαίωμα ο εργοδότης να μετατρέψει τον τρόπο παροχής της εργασίας μου από κανονική σε τηλεργασία;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα λόγω κορωνοϊού ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να θέσει τον εργαζόμενο σε καθεστώς τηλεργασίας
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν εργαστώ με εντολή του εργοδότη μου λιγότερες ώρες με τηλεργασία, θα μειωθεί ο μισθός μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Ο μισθός δεν επιτρέπεται να μειωθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενοι με καθεστώς τηλεργασίας μπορούν να τεθούν παράλληλα και σε αναστολή εργασιακής σχέσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι στην κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναστολή των συμβάσεων εργασίας στους απασχολούμενους με τηλεργασία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο διάστημα διαρκεί η  αναστολή της εργασιακής σχέσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην παρούσα φάση διαρκεί 45 ημέρες
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή από ποιον θα πληρωθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι αυτοί για τις 45 ημέρες, δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους το επίδομα των 800 € λαμβάνεται για όλες τις επιχειρήσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με κρατική εντολή και  οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος απασχολέιται σε δύο επιχειρήσεις εκ των οποίων η μία βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. Δικαιούται τα 800 € ο εργαζόμενος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον η άλλη εργασιακή σχέση είναι ενεργή, ο εργαζόμενος δεν θα λάβει το ειδικό επίδομα των 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν να ανασταλούν οι συμβάσεις εργασίας ένου χρόνου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων  τίθενται σε αναστολή. Μετά τη λήξη του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι γίνεται με τους εργαζόμενους με  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που η σύμβαση τους έληξε πρόωρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oi εργαζόμενοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής που είχαν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με συμφωνημένη ημερομηνία λήξης μετά την 20η Μαρτίου 2020, οι οποίες όμως λύθηκαν πρόωρα εντός του διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των οκτακοσίων ευρώ (800€),
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενοι σε επιχείρηση που ανεστάλη η λειτουργίας της με κρατική εντολή, απουσίαζαν με άδεια άνευ αποδοχών. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους αυτούς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τυχόν άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από 28/3/2020. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρηση που εργάζομαι είναι σε αναστολή λειτουργίας και ο εργοδότης μου με απέλυσε. Είναι νόμιμο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επιχειρήσεις, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και μετά είναι άκυρες.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Φορολογείται  το επίδομα ειδικού σκοπού των 800 €;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και  ακατάσχετο και  δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργοδότης να ανακαλέσει την αναστολή εργασιακής σχέσης εργαζόμενου και να τον καλέσει για παροχή εργασίας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν προβλέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες, όπως π.χ. η επίταξη της επιχείρησης από το κράτος, ή μια έκτακτη ανάγκη της επιχείρησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Χάνονται τα ένσημα των εργαζομένων για το διάστημα που έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα αυτό καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δικαιούνται δώρο Πάσχα οι εργαζόμενοι για το διάστημα αναστολής της εργασιακής τους σχέσης, μέχρι 30 Απριλίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι για το διάστημα αυτό θα λάβουν το δώρο Πάσχα από το κράτος. Για το υπόλοιπο διάστημα της κανονικής απασχόλησης από 1/1 έως 30/4 θα λάβουν δώρο Πάσχα αναλογικά, από τον εργοδότη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα καταβληθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία το Δώρο Πάσχα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής μπορούν να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα έως 30 Ιουνίου
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο εργοδότης μου απαιτεί να εργαστώ σε άλλη εταιρεία του ομίλου του. Έχει το δικαίωμα αυτό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ο εργοδότης μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου.

Αν εφαρμόσει το μέτρο αυτό η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση υπάγεται βάσει ΚΑΔ στις πληττόμενες.  Μπορεί να  αναστείλει όλες τις εργασιακές συμβάσεις των εργαζομένων της
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί να τεθούν σε αναστολή τόσες, όσες συμβάσεις κρίνει αναγκαίες ο εργοδότης, συνεπώς μπορούν και όλες οι συμβάσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρηση που εργάζομαι με δήλωσε σε αναστολή εργασιακής σχέσης. Μπορώ να αρνηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δικαίωμα αυτό ανήκει στον εργοδότη, οπότε αναγκαστικά ο εργαζόμενος θα πρέπει να το αποδεχθεί και να προβεί στην υποβολή της δήλωσης ώστε να πάρει τα 800 €
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση αναστολής των εργασιακών συμβάσεων;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου οι εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού  μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο διάστημα διαρκεί η  αναστολή της εργασιακής σχέσης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην παρούσα φάση διαρκεί 45 ημέρες
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρηση που εργαζόμουν υπάγεται στις πληττόμενες και ο εργοδότης ανάστειλε την σύμβασή μου. Πως θα πληρωθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για το χρονικό διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή εργασιακής σχέσης, ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Οι εργαζόμενοι αυτοί για τις 45 ημέρες, δικαιούνται το επίδομα ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και με τα ένσημά μου τι θα γίνει; Χάνονται για το διάστημα που έχει ανασταλεί η εργασιακή σχέση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα αυτό καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η σύμβαση εργασίας μου τέθηκε σε αναστολή. Μπορεί ο εργοδότης να με αναγκάσει να εργαστώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι αυτό απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση και σε συμφωνία με τον εργοδότη μπορείς να εργαστείς με το σύστημα της τηλεργασίας μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως αμείβεται η τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αμείβεται σύμφωνα με τις καταβαλλόμενες αποδοχές αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης, αλλά για όσες ώρες που αντιστοιχούν στο ποσό που μένει αν από ολόκληρο το μισθό αφαιρεθεί το δικαιούμενο ποσό του ειδικού επιδόματος κατά το διάστημα αυτό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή να ασχολούνται και με τηλεργασία κατά πλήρες ωράριο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι μόνο το 10% του προσωπικού των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών με τηλεργασία. Η απόφαση δεν αναφέρει περιορισμό στα άτομα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους το επίδομα των 800 € λαμβάνεται για όλες τις επιχειρήσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με κρατική εντολή και  οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος απασχολείται σε δύο επιχειρήσεις εκ των οποίων η μία βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. Δικαιούται τα 800 € ο εργαζόμενος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον η άλλη εργασιακή σχέση είναι ενεργή, ο εργαζόμενος δεν θα λάβει το ειδικό επίδομα των 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μπορούν να ανασταλούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  μπορούν να ανασταλούν. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και για εργαζόμενους των οποίων οι  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που η σύμβαση τους έληξε πρόωρα, υπάρχει κάποια πρόβλεψη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εργαζόμενοι που είχαν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με συμφωνημένη ημερομηνία λήξης μετά τις  20/3 /2020, οι οποίες όμως λύθηκαν πρόωρα εντός του διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους 800 ευρώ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος σε επιχείρηση που πλήττεται  απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών. Μπορεί να ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν, κατά τη γνώμη μας, εργοδότης και εργαζόμενος συμφωνήσουν στον τερματισμό της άδειας άνευ αποδοχών η σύμβαση μπορεί να τεθεί σε αναστολή και ο εργαζόμενος θα  είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 €
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η επιχείρηση που εργάζομαι είναι πληττόμενη βάσει ΚΑΔ. Έχει αναστείλει συμβάσεις εργασίας σε κάποιους εργαζόμενους. Μπορεί να απολύσει προσωπικό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επιχειρήσεις, που πλήττονται και έχουν αναστείλει συμβάσεις εργαζομένων τους απαγορεύεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας.

Μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό, τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που είχε πριν την χρήση του μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση υπάγεται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ. Έχει αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού της. Μπορεί να μειώσει μονομερώς τις ώρες ή ημέρες εργασίας του υπόλοιπου προσωπικού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μείωση ωρών μονομερώς δεν επιτρέπεται να κάνει. Μπορεί όμως να επιβάλει εργασία κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση, να υπαχθούν στο μέτρο αυτό το 50% τουλάχιστον του συνόλου των εργαζομένων και τουλάχιστον για δύο εβδομάδες το μήνα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζομένων στην περίπτωση αυτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι θα λάβουν από τον εργοδότη μειωμένες ανάλογα του χρόνου απασχόλησής τους αποδοχές. Από το κράτος δεν προβλέπεται καμιά ενίσχυση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιχείρηση που υπάγεται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις δεν έχει αναστείλει τη σύμβαση εργασίας μου.  Μπορεί να με αναγκάσει να εργαστώ σε άλλη επιχείρηση του ομίλου που ανήκει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η επιχείρηση μπορεί να  μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το σύστημα αυτό υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Φορολογείται  το επίδομα ειδικού σκοπού των 800 €;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και  ακατάσχετο και  δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο εργοδότης να ανακαλέσει την αναστολή εργασιακής σχέσης εργαζόμενου και να τον καλέσει για παροχή εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτό δεν προβλέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες, όπως π.χ. η επίταξη της επιχείρησης από το κράτος, ή μια έκτακτη ανάγκη της επιχείρησης.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Χάνονται τα ένσημα των εργαζομένων για το διάστημα που έχει ανασταλεί η εργασιακή τους σχέση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα αυτό καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των ονομαστικών μισθών των εργαζομένων
ΕΡΩΤΗΣΗ: Δικαιούνται δώρο Πάσχα οι εργαζόμενοι για το διάστημα αναστολής της εργασιακής τους σχέσης, μέχρι 30 Απριλίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι για το διάστημα αυτό θα λάβουν το δώρο Πάσχα από το κράτος. Για το υπόλοιπο διάστημα της κανονικής απασχόλησης από 1/1 έως 30/4 θα λάβουν δώρο Πάσχα αναλογικά, από τον εργοδότη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα καταβληθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία το Δώρο Πάσχα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργοδότες της κατηγορίας αυτής μπορούν να καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα έως 30 Ιουνίου
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο εργοδότης μου απαιτεί να εργαστώ σε άλλη εταιρεία του ομίλου του. Έχει το δικαίωμα αυτό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ο εργοδότης μπορεί να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου. Αν εφαρμόσει το μέτρο αυτό η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
– Σε όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότηση εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 θα καταβληθεί το επίδομα ανεργίας για ακόμη δύο μήνες
– Η καταβολή του βοηθήματος, θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κ.λπ.
– Όσοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής και σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού, βάσει ΚΑΔ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.
– Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής και σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού, βάσει ΚΑΔ, που είχαν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με συμφωνημένη ημερομηνία λήξης μετά την 20η Μαρτίου 2020, οι οποίες όμως λύθηκαν πρόωρα εντός του διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου, είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€).
– Από 30/3/2020 οι άνεργοι θα μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.
– Δελτία ανεργίας που λήγουν έως και 30/4/20202 ανανεώνονται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ
– Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που δήλωναν αυτοπροσώπως την παρουσία τους στο ΚΠΑ2 της περιοχής τους ανά τρίμηνο, από τις 11 Μαρτίου 2020 δηλώνουν πλέον την παρουσία τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

– Αναστέλλεται από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  τα παρακάτω έντυπα:
α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός ωραρίου
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
γ) Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
–  Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ   συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου  καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.
– Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την άδεια ειδικού σκοπού που έλαβαν οι εργαζόμενοι με το Έντυπο 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού, εντός 5 ημέρων από τη λήξη εφαρμογής του μέτρου .
– Οι εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων ΚΑΔ, υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τη  Δήλωση Αναστολής, στις καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες.
– Στη δήλωση πρέπει να αναγράφουν κατά περίπτωση:
i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
ii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή
iii) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση
iv)) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου
– Οι εργοδότες υποχρεούνται   να γνωστοποιούν την σχετική δήλωση αναστολής, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, προκειμένου να προβούν με τη σειρά τους σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη λήψη του επιδόματος των 880 €
Νέα έντυπα ειδικού σκοπού και πότε υποβάλλονται.
 ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄ 55/11.03.20)
Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται από όλους τους εργοδότες οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την παροχή εκ μέρους των εργαζομένων εργασία εξ αποστάσεως, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

Το έντυπο ειδικού σκοπού  Ε 4.1 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
Ειδικά για τον Μάρτιο και Απρίλιο, η γνωστοποίηση θα γίνει το 1ο 10μερο του Μαΐου.

ΕΝΤΥΠΟ 4.2: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12998/232/23-3-2020
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και συμφωνούν με εργαζομένους τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος των 800 ευρώ, την παροχή εργασίας με τηλεργασία μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Το έντυπο ειδικού σκοπού 4.2 πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη πραγματοποίησης της τηλεργασίας.
ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020)
Υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται σημαντικά λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και επιβάλλουν μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας στο 50% τουλάχιστον του προσωπικού τους με κατ’ ελάχιστον απασχόληση δύο (2) εβδομάδες, το μήνα συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

Το έντυπο ειδικού σκοπού Ε 4.3 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
Ειδικά για τον Μάρτιο και Απρίλιο, η γνωστοποίηση θα γίνει το 1ο 10μερο του Μαΐου.

ΕΝΤΥΠΟ 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020)
Εργοδότης που θα εφαρμόσει το σύστημα ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης (μορφή εκ περιτροπής εργασία) υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» στο τέλος κάθε μήνα
Το έντυπο υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του και μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Το έντυπο ειδικού σκοπού Ε 4.4 θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
Ειδικά για τον Μάρτιο και Απρίλιο, η γνωστοποίηση θα γίνει το 1ο 10μερο του Μαΐου.

– Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της πρόσκαιρης τηλεργασίας, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.
– Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο της μεταφοράς προσωπικού σε άλλη επιχείρηση του ομίλου, υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.
– Οι επιχειρήσεις, που τελούν σε αναστολή λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, από 18 Μαρτίου 2020 και μετά αυτές είναι άκυρες.
– Οι επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και αναστέλλουν συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, αυτές είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
Δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, όσοι αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης  και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.
Δείτε το βίντεο:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();