πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ σε δήμους: Καταθέστε ταμειακά διαθέσιμα στην ΤτΕ

Να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας ζήτησε από τους δήμους, σε εφαρμογή της απόφασης της Μείζονος Ολομέλειας του ΣτΕ, ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ Πάνος Ζυγούρης. Κι αυτό γιατί, όπως είπε ο κ. Ζυγούρης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, «δεν ανακαλούνται οι αποφάσεις, γιατί είναι της Ολομέλειας. Θα πρέπει να συμμορφωθούν οι δήμοι. Δεν έχουμε άλλο ένδικο μέσο», πρόσθεσε ο νομικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ.

Λάβρος κατά της απόφασης του ΣτΕ εμφανίστηκε ο α΄αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, τονίζοντας ότι «οι αποφάσεις της Ολομέλειας εκτός του ότι είναι κακές είναι και φασόν και σαν να τις έγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών».
Ζήτησε, δε, να πάρει απόφαση η ΚΕΔΕ με την οποία να ζητάει από την κυβέρνηση να άρει την σχετική ρύθμιση.
Με τις προσφυγές ζητούσαν να ακυρωθούν ως αντίθετες στην συνταγματικά προστατευόμενη διοικητική, οικονομική και δημοσιονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. οι δυο αποφάσεως του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για τον «καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακό προγραμματισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014», κατά το μέρος που στο πεδίο εφαρμογής τους συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ.
Η Ολομέλεια υπογράμμισε ότι «ο συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζει την διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αποκλείοντας τον έλεγχο σκοπιμότητας των πράξεων των οργάνων τους, και εγγυάται την οικονομική τους αυτοτέλεια, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους οικονομικούς πόρους».
Ωστόσο, όπως διατυπώνεται στις σχετικές αποφάσεις η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών «δεν είναι αντίθετη το Σύνταγμα, διότι η υποχρεωτική συγκέντρωση και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως η βασική μεταξύ των αμφισβητούμενων εν προκειμένω ρυθμίσεων, επιλέχθηκε από τον νομοθέτη ως το κατάλληλο μέτρο προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος έχει εκ του Συντάγματος και του νόμου την ευθύνη για την παρακολούθηση του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, να αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της ρευστότητας και των ταμειακών αναγκών του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψη – κατά τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου – για τον καθορισμό του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ως προς την χρήση της διαθέσιμης ρευστότητας, την επίτευξη αξιόπιστων προβλέψεων σχετικώς προς τις ταμειακές ροές του συνόλου της Γενικής Κυβερνήσεως και την αποφυγή άσκοπου δανεισμού».
Μάλιστα, οι σύμβουλοι Επικρατείας εξηγούν στο σκεπτικό των αποφάσεων ότι «πρόκειται περί δημοσιονομικού μέτρου, το οποίο, κατά το μέρος που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ, ως φορείς Γενικής Κυβερνήσεως, εμποδίζει μεν την ελεύθερη εκ μέρους τους διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους, πλην, δεν προκαλεί περιουσιακή τους βλάβη και δεν εμποδίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, όπως αναλυτικά εκτίθεται στις ανωτέρω αποφάσεις».
Από την Ολομέλεια του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι δύο προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις:
-Δεν παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της ισότητας,
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();