πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας - πόρισμα: Νέα απόφαση - Ποιοι εντάσσονται (έγγραφο)

Στην επαναβεβαίωση ότι το πόρισμα της Επιτροπής για τα επίδομα ανθυγιεινής εργασίας έχει δοθεί στους αρμόδιους υπουργούς έως τις 30 Ιουνίου 2020, προχωρούν με Κοινή Απόφασή τους (ΚΥΑ) οι υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας και Εσωτερικών. Όπως αναφέρεται στην ΑΠΟΦΑΣΗ: «Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στη περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4354/2015 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 30.06.2020.»

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη πρόβλεψη είχε υπάρξει και στον αναπτυξιακό νόμο (4635/2019), καθώς στο  άρθρο 212: «Ρύθμιση θεμάτων Επιτροπής μεταρρύθμισης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», προβλεπόταν ότι: «1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως την 30.6.2020.».

Εντάσσονται και νέες κατηγορίες
Να σημειωθεί ότι σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ υποστηρίζει ότι το επίδομα θα δοθεί στους υγειονομικούς (γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό ΕΚΑΒ), κάποιοι εκ των οποίων ωστόσο ήδη το λαμβάνουν, και τους εργαζομένους των Δήμων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Όπως τονίζει η εφημερίδα, με τις ευνοϊκές διατάξεις, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.
Τρεις κατηγορίες
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που καταβάλλεται στους μόνιμους και δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που εργάζονται στις υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου διαχωρίζεται σήμερα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ τον μήνα, στη δεύτερη, 70 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία είναι 35 ευρώ ενώ η τέταρτη κατηγορία αφορά τους δασικούς υπαλλήλους και εκεί φτάνει τα 105 ευρώ.
Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των περίπου 160 εκατ. ευρώ για ένα πλήθος 93.000 δικαιούχων περίπου (Α’ κατηγορία 83.527, Β’ κατηγορία 5.203, Γ’ κατηγορία 940, δασικοί υπάλληλοι 2.950).
Αγωνία στους εργαζόμενους στην καθαριότητα
Αγωνία επικρατεί ιδιαίτερα στους περίπου 25.000 εργαζομένους στην καθαριότητα των ΟΤΑ, καθώς το επίδομα συνδέεται και με το καθεστώς ασφάλισης με βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ) και, εφόσον το επίδομα κοπεί, ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 χρόνια, στα 67 έτη από τα 62 που ισχύουν σήμερα.
Μεταξύ των 93.000 υπαλλήλων που λαμβάνουν το επίμαχο επίδομα είναι οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία (νοσηλευτές, οδηγοί ασθενοφόρων, εργαζόμενοι σε Κέντρα Υγείας, διασώστες κα) μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ήτοι εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, εργάτες κοπής δένδρων, καθώς και εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();