πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: Έως 11/5 η καταγραφή των δαπανών για την πανδημία (έγγραφο)

Αναλυτικά στο έγγραφο του ΥΠΕΣ επισημαίνεται ότι:

Με το ως άνω έγγραφο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος προς την ΕΕ για αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), ζητείται η άμεση καταγραφή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και των δαπανών που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν για ενέργειες / δράσεις έκτακτης ανάγκης υποστήριξης του πληθυσμού και περιορισμού διάδοσης του ιού COVID-19 από τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακαλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένο τον πίνακα «Συγκεντρωτικός πίνακας άμεσων δαπανών COVID-19» στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΟΙΚΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σε επεξεργάσιμη μορφή (excel), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lgsdata@ypes.gr.

Προθεσμία υποβολής στοιχείων: Λόγω των ιδιαίτερα πιεστικών προθεσμιών παρακαλούνται οι φορείς να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία αυστηρά έως τις 11 Μαΐου 2020.

Λήψη αρχείου προς συμπλήρωση: Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ενότητα https://www.ypes.gr/eggrafa/, από όπου οι φορείς της Αυτοδιοίκησης μπορούν να λάβουν το αρχείο «COVID-19_direct.cost.xls» με τον πίνακα που πρέπει να συμπληρωθεί καθώς και το ως άνω σχετικό έγγραφο με τις οδηγίες συμπλήρωσής του.'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();