πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο - Τα κριτήρια - Τα κύρια σημεία με παραδείγματα της νέας ΚΥΑ

Εν μέσω της σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων, προβληματισμούς γεννά στο ευρύ κοινό η ισχύς κι ο τρόπος εφαρμογής του ά. 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), το οποίο αφορά την άδεια ειδικού σκοπού.

Όπως αναλύει σήμερα το epoli.gr σε συνέχεια ερωτήσεων αναγνωστών, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχει η σχετική ΚΥΑ η άδεια ειδικού σκοπού συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων / δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα των εργαζόμενων γονέων. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των δομών φροντίδας και εκπαίδευσης, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός. Αναφορικά με τις ημέρες άδειας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος γονέας αυτές σχετίζονται με τις ημέρες της κανονικής άδειάς του.
Ειδικότερα, δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι γονείς των παιδιών ηλικίας έως 15 ετών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ειδικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι της εν λόγω άδειας είναι και γονείς με τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων ετών, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία ανεξαρτήτως ηλικίας είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας.
Προκειμένου όμως ο γονέας να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να πληρούται μία σειρά προϋποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι την άδεια ειδικού σκοπού δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαζόμενος γονέας, όταν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται. Εκτός κι αν ο τελευταίος νοσηλεύεται για οποιοδήποτε λόγο, νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.
Εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να γίνει παράλληλη χρήση της άδειας και από τους δύο γονείς. Επομένως, οι εργαζόμενοι σύζυγοι είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να λάβουν εκ περιτροπής την άδεια ειδικού σκοπού.
Επίσης, την άδεια ειδικού σκοπού δεν δικαιούνται οι γονείς εφόσον στον έναν εκ των δύο παρέχεται η δυνατότητα τηλεργασίας, εκτός εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας καθιστά αδύνατη την φροντίδα των τέκνων.
Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού από τον έναν εκ των δύο εργαζόμενων γονέων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσης του εργαζομένου προς τον έτερο εργοδότη. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση που γνωστοποιούν και στους δύο εργοδότες ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού. Το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενους γονείς, εκ των οποίων ο ένας εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση, ενώ ο δεύτερος είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων είναι δημόσιος υπάλληλος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού στον εργοδότη που απασχολείται ο/η σύζυγος.
Τέλος, οι διαζευγμένοι γονείς και οι γονείς σε διάσταση δεν αποκλείονται από την δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού, με προβάδισμα αυτού που έχει την επιμέλεια ή την γονική μέριμνα των τέκνων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια διαφορετική συμφωνία μεταξύ τους, η οποία θα γνωστοποιείται αντίστοιχα με κοινή υπεύθυνη δήλωσή τους στους εργοδότες τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();