πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

«Άριστα» για την οικονομική διαχείριση του Δήμου Χαλανδρίου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν για την οικονομική διαχείριση αλλά και την εν γένει λειτουργία του Δήμου Χαλανδρίου, μετά τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η έκθεση που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση, στα τέλη του 2019, του ελέγχου δίνει στο Δήμο Χαλανδρίου την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (1) στην τετραβάθμια κλίμακα που έχει καταρτίσει η αρμόδια ελεγκτική αρχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σύμφωνα με αυτήν η κατάταξη του Δήμου στην κατηγορία 1 της τετραβάθμιας κλίμακας σημαίνει ότι ο Δήμος «λειτουργεί καλά και ότι απαιτούνται μόνο επουσιώδεις βελτιώσεις».
Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν οι παρακάτω τέσσερις (4) θεματικές ενότητες για το έτος 2018.
  • Οικονομική διαχείριση τήρηση νομοθεσίας και υποχρεώσεων λειτουργίας (ο Δήμος κατατάχθηκε στη θέση 1 της κλίμακας αξιολόγησης).
  • Ταυτότητα και πλαίσιο λειτουργίας (ο Δήμος κατατάχθηκε στη θέση 1 της κλίμακας αξιολόγησης).
  • Τήρηση κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης λειτουργίας (ο Δήμος κατατάχθηκε στη θέση 1 της κλίμακας αξιολόγησης).
  • Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία (Ο Δήμος κατατάχθηκε στη θέση 2 της κλίμακας αξιολόγησης).
Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2019 έγινε κατά το ένα μέρος με αποστολή δειγματοληπτικών στοιχείων από τον Δήμο στην ΓΔΔΕ και κατά το άλλο με επιτόπιους ελέγχους στις υπηρεσίες του Δήμου από τριμελές κλιμάκιο της ΓΔΔΕ.
Στόχος του διαχειριστικού ελέγχου ήταν να ελεγχθεί η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου Χαλανδρίου και η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού για την οικονομική χρήση 2018.
Ελέγχθηκαν μεταξύ άλλων: Συμβάσεις έργων – μελετών, συμβάσεις προμηθειών άνω των ορίων, χρηματικά εντάλματα, δείκτης λειτουργικής αυτονομίας, έσοδα και έξοδα, εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, ληξιπρόθεσμες οφειλές ως ποσοστό απολογισμού, κατάσταση οφειλής δανείων, δαπάνες με παροχές τρίτων, ταμειακά διαθέσιμα, κόστος μισθοδοσίας προσωπικού και επίσης αναλογία προσωπικού ανά σχέση εργασίας, σύνολο μονίμων και ΙΔΑΧ ανά κατηγορία υπαλλήλων κ.α.
«Ο ελεγχόμενος φορέας επιλέχθηκε με μέθοδο αξιολόγησης κινδύνου και ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τον Κανονισμό Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της ΓΔΔΕ για το οικονομικό έτος 2018», όπως σημειώνεται στην έκθεση της ΓΔΔΕ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συντάκτες της έκθεσης κάνουν ιδιαίτερη μνεία στην άψογη συνεργασία που είχαν με τους εργαζομένους στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού ελέγχου.
Στην έκθεση συμπερασμάτων σημειώνεται: «Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου αλλά και μετά κατά τη συγγραφή της έκθεσης διαπιστώθηκε άψογη συνεργασία, επαγγελματισμός, μεγάλη ετοιμότητα, εργατικότητα και ανταπόκριση από το προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε οτιδήποτε ήταν απαραίτητο από τα μέλη της Ελεγκτικής Ομάδας για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού».
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έκθεσης ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος δήλωσε: «τα αποτελέσματα του τακτικού αυτού διαχειριστικού ελέγχου και μάλιστα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δικαιώνουν πλήρως τη στρατηγική και τις επιλογές της σημερινής διοίκησης του Δήμου Χαλανδρίου και είναι η πιο αποστομωτική απάντηση σε όσους επιχειρούν να υποβαθμίσουν το σημαντικό έργο που γίνεται τα τελευταία έξι χρόνια στο Χαλάνδρι. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στο Δήμο και κυρίως στην οικονομική διεύθυνση για τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της “πρωτιάς” του Δήμου Χαλανδρίου τους ανήκει».
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();