πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Στοιχεία για τους Παιδικούς Σταθμούς ζητάει το Υπουργείο από τους Δήμους

Έγγραφο προς τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης προς τους δήμους με θέμα: Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών το οποίο μπορείτε να βρείτε με ημερομηνία 19/5/2000 στην ιστορσελίδα του Υπουργείου https://www.ypes.gr (ενότητα «Έγγραφα»).
Με την επιστολή του ο κ. Σαυριανουδάλης εξηγεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή το σχεδιασμό και την πραγμάτωση βιώσιμων δημόσιων πολιτικών στο χώρο εποπτείας του. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της προσχολικής αγωγής και με στόχο τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής στον τομέα αυτό, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε στην προσπάθειά μας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τον αριθμό φιλοξενούμενων παιδιών στις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής.
Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας, σύμφωνα με την κατωτέρω οριζόμενη διαδικασία συλλογής στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω καταγραφή εντός της κατωτέρω τιθέμενης προθεσμίας.
  1. Οι Δήμοι της χώρας παρακαλείσθε, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά τον συνημμένο πίνακα στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων.
  2. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας παρακαλείσθε, όπως μεριμνήσετε προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας από όλους τους Δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας. Μετά τη συλλογή των αιτούμενων στοιχείων παρακαλείσθε να τα διαβιβάσετε συγκεντρωτικά και σε ενιαίο πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.diamanti@ypes.gr έως την Παρασκευή 29.5.2020. Επισημαίνουμε ότι ο ενιαίος πίνακας θα πρέπει να έχει τη μορφή του συνημμένου πίνακα προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πλήρης καταγραφή των αιτούμενων στοιχείων.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();