πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι” και 2.909 μονίμων θέσεων: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι


Στις αρχές του ερχόμενου μήνα αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, προκειμένου να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις της προκήρυξης 4Κ/2020. Η αρχή θα γίνει με τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ στις 2 Ιουνίου με προθεσμία έως και τις 17 του ίδιου μήνα, ενώ για τους υποψήφιους της κατηγορίας ΥΕ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από τις 18 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την 3 Ιουλίου.

Η συμπλήρωση της αίτησης, δηλαδή η δήλωση των προσόντων που συντρέχουν στο πρόσωπο εκάστου υποψηφίου, αποτελεί το πλέον σημαντικό στάδιο της προκήρυξης, όπου οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν τη μέγιστη προσοχή.
Ιδιαιτέρως προσεκτικοί πρέπει να είναι οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, το οποίο τους πριμοδοτεί με 17 μονάδες ανά μήνα απασχόλησης και τους δίνει το προβάδισμα συγκριτικά με τους συνυποψήφιους τους σε όλες τις κατηγορίες.

Για την εξασφάλιση των μορίων της ειδικής εμπειρίας, η οποία είναι ικανή να κρίνει το διορισμό για περισσότερες από δυόμισι χιλιάδες μόνιμες θέσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», απαιτείται τόσο η ορθή δήλωση της στην ηλεκτρονική αίτηση, όσο και η ορθή απόδειξή της κατά την αποστολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθεί από τον ΑΣΕΠ σε δεύτερο χρόνο.

Ωστόσο, όπως έχει φανεί στο πρόσφατο παρελθόν και με την προκήρυξη 3Κ/2018, οι υποψήφιοι πολλές φορές δυσκολεύονται και κάνουν λάθη κατά τη δήλωση και απόδειξη της ειδικής εμπειρίας, με αποτέλεσμα να διαπιστώνουν κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων ότι δεν προσμετρήθηκαν υπέρ τους τα μόρια που ανέμεναν. Σημειώνεται ότι, η ορθή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των υποψηφίων, η δε εκ παραδρομής εσφαλμένη συμπλήρωση της αίτησης δεν μπορεί να αποτελέσει λόγω ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων ή αίτησης θεραπείας των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι, η εσφαλμένη δήλωση προσόντων ή η ελλιπής απόδειξή τους δεν συνεπάγεται αποκλεισμό από την προκήρυξη, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να έχει αποτέλεσμα τη μη προσμέτρηση κρίσιμου για τον διορισμό αριθμού μορίων.

Εξίσου προσεκτικοί πρέπει να είναι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ που δικαιούνται τα επιπλέον μόρια της πολυτεκνίας, καθώς για την απόδειξή της δεν αρκεί να προσκομίσουν απλώς πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η εξασφάλιση των μορίων αυτής της κατηγορίας επιτυγχάνεται μόνο στην περίπτωση που οι πολύτεκνοι υποψήφιοι προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση πολυτεκνίας, που εκδίδεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Εξάλλου, οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ που ζητούν να βαθμολογηθεί η ανεργία τους με 50 μόρια ανά εξάμηνο (με όριο τα 8 εξάμηνα), θα πρέπει να αποδείξουν πόσο καιρό είναι άνεργοι, προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Από την εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει αφενός μεν ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφετέρου ποια είναι η ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης.   

Επομένως, προτού οι υποψήφιοι οριστικοποιήσουν την αίτησή τους, θα πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους τις απαραίτητες βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ύπαρξη των προσόντων τους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();