πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Εκδόθηκε Οδηγός δημιουργίας ΚΔΑΠ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τους Δήμους

Για την δημιουργία ΚΔΑΠ στους δήμους καθοδηγεί και παροτρύνει η ΕΕΤΑΑ με έναν πλήρη οδηγό για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Οπως αναφέρει στον πρόλογό του ο Πρόεδρος της κ. Γάτσιος η δημιουργία και η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) συνδέεται άμεσα με τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, όπως περιγράφονται στη «Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 26/1/1990, για το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, που περιγράφεται στο άρθρο 31, την οποία η Ελλάδα με τη σειρά της, επικύρωσε με το Ν. 21101/2-12-1992.
Στο κείμενο τη Σύμβασης αναφέρεται ότι, «τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συμμετοχή του στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή».
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εγγύτητά της με τον πολίτη, καθιστώντας την άμεσο δέκτη των πάσης φύσεως κοινωνικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, οι Δήμοι οφείλουν να συνεργαστούν με κεντρικούς φορείς, στοχεύοντας στην υλοποίηση μιας αποτελεσματικότερης κοινωνικής πολιτικής, ικανής να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο τμήμα των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη όπως η ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Ανάμεσα σε άλλα οι δράσεις των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να είναι προσανατολισμένες στην αποτελεσματική διαχείριση, κάλυψη και επίλυση αναγκών και προβλημάτων των πολιτών ένα από τα οποία αποτελεί η αναζήτηση και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης από τους γονείς και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών τις ώρες που δεν συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
Διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή εθνικές δράσεις, κάθε Δήμος οφείλει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έργα και δράσεις δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της οικογένειας και των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα αυξανόμενα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και η αύξηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μπορεί να χαρακτηριστούν σήμερα ένα από τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει
η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. εκ του ρόλου της λειτουργώντας υποστηρικτικά προς του φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας ετοίμασε τον παρόντα οδηγό για τη δημιουργία δομών Κ.Δ.Α.Π., ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για την υποβοήθηση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τους Ο.Τ.Α. στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας της οικογένειας και των δικαιωμάτων των παιδιών μας και ελπίζουμε μαζί με την συσσωρευμένη εμπειρία τόσο των Ο.Τ.Α. όσο και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. να συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εν λόγω θεσμού.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();