πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Ελεγκτικό Συνέδριο -Δήμοι: «Όχι» σε αναδρομική αύξηση μισθού, λόγω μεταπτυχιακού (έγγραφο)

Νόμιμη χαρακτηρίζει με την ΠΡΑΞΗ164-2019, το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου του Ι΄Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τη καταβολή διαφοράς αποδοχών λόγω κατάταξης δημοτικού υπαλλήλου σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ωστόσο, δεν την θεωρεί «λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πράξη: «5. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη αφορά σε καταβολή διαφοράς αποδοχών λόγω κατάταξης υπαλλήλου σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, που προέκυψε όχι λόγω μισθολογικής ωρίμανσης, αλλά λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Κατά συνέπεια, η μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν αναστέλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015 και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής νομίμως ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για την αναγνώριση της συνάφειας του τίτλου σπουδών του (16.6.2016).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 162Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, ποσού 2.649,73 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018», καταλήγει το Ε.Σ.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();