πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Επαναπρόσληψη και αναστολή συμβάσεων εργασίας. Διευκρινιστική εγκύκλιος. Η γνώμη του ergasiaka-gr.net

Με διευκρινιστική εγκύκλιο του, το υπουργείο εργασίας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο πλήθος των ερωτημάτων που προέκυψαν με την ΚΥΑ 23102/477, για την επαναπρόσληψη, την οικονομική ενίσχυση και τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εποχικά απασχολουμένων στις ξενοδοχειακές – τουριστικές επιχειρήσεις, ερωτήματα τα οποία είχε θέσει από εδώ μέσα και το ergasiaka-gr.net

Τα κυριότερα, κατά τη γνώμη μας, σημεία της εγκυκλίου:

 • Οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων που θα λειτουργήσουν κατά την τουριστική περίοδο 2020 θα πρέπει να επαναπροσλάβουν κατά την επαναλειτουργία τους, τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη τουριστική περίοδο του 2019 και συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει όμως και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.
Σύμφωνα με την παραπάνω διατύπωση, οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να προβούν σε επαναπρόσληψη των εργαζομένων τους, από το χρονικό σημείο της έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και μετά, εντός του διαστήματος από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο του 2020.
 • Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε αναστολή μέρος ή του συνόλου των εργαζομένων, από την ημερομηνία επαναπρόσληψης τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους κατά την τουριστική περίοδο του 2019.
Αν δηλαδή μια επιχείρηση αποφασίσει να λειτουργήσει από τον Αύγουστο, θα προβεί σε επαναπρόσληψη εργαζομένων κατά το χρόνο λειτουργίας της εντός του Αυγούστου και στη συνέχεια θα μπορεί να θέτει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται να απαντάται επίσης το ερώτημα που είχε τεθεί από πολλούς για την τύχη των εργαζομένων με πρόσκαιρες ή μικρής διάρκειας συμβάσεις εργασίας.

 • Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος χάνει τα 534 ευρώ ανά μήνα, αν εργάζεται σε άλλη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής σχέσης και ανεξάρτητα από τις ώρες απασχόλησης. Παλαιότερα στην ΚΥΑ 16073/287/22-4-20 είχε γίνει σχετική πρόβλεψη για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνταν σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν είχαν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπερνούσαν κάποιο συγκεκριμένο όριο.
 • Για το διάστημα κατά το οποίο το ξενοδοχείο ή η επιχείρηση εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, δεν θα λειτουργεί (από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) ο εργαζόμενος θα υποβάλει μονομερώς υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να λάβει την αναλογία του επιδόματος για το διάστημα αυτό.
 • Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν κατά την τουριστική περίοδο 2020, αποφασίσουν να διακόψουν τη λειτουργία τους νωρίτερα, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σ’ αυτές καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης έως 30/9/2020. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία υποβολής των σχετικών μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.
 • Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
  Το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.
Δεν επαναλαμβάνεται δηλαδή παλαιότερη διάταξη που επιμήκυνε το διάστημα της αναστολής των 45 ημερών, ανάλογα με το χρόνο της πρόσκαιρης ανάκλησης αναστολής της σύμβασης του εργαζόμενου
 • Εργαζόμενοι των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών λεωφορείων εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για όλο το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
  Οι εργοδότες θα πρέπει να ενημερώσουν υποχρεωτικά τους εργαζόμενους ώστε να προβούν στη μονομερή δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή, δήλωση εργοδότη. (δεν απαιτείται επαναπρόσληψη)
Η εγκύκλιος επαναλαμβάνει τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ότι οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο, αφού η δραστηριότητα των ξενοδοχειακών – τουριστικών επιχειρήσεων εφέτος δεν προβλέπεται να κυλήσει ομαλά και θα είναι εξαρτώμενη από ένα σωρό αστάθμητους παράγοντες,  οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις, προβλέψεις και  προγραμματισμό σε κανένα από τους τομείς  λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Το μέτρο αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε εργαζόμενους ούτε εργοδότες, παρά μόνο τα κρατικά ταμεία. 
 • Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, δεν χάνουν το δικαίωμα για επαναπρόσληψη τη θερινή τουριστική περίοδο 2021.
Με την εγκύκλιο λύνονται πολλές από τις απορίες που είχαν δημιουργηθεί για την επαναπρόσληψη και αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις εποχικές ξενοδοχειακές – τουριστικές επιχειρήσεις, όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει:
Γιατί τόση γραφειοκρατική περιπλοκότητα; Σαφήνεια και απλότητα απαιτείται τούτες τις δύσκολες εποχές. Και το πιο απλό θα ήταν, όλοι οι δικαιούχοι εργαζόμενοι ανεξάρτητα αν ανήκουν σε επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν τη φετινή τουριστική περίοδο ή όχι, να προβούν σε μονομερείς δηλώσεις για το επίδομα ειδικού σκοπού και οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν, να αντλούν μόνο το προσωπικό που θα χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας τους. Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτούνταν εκατοντάδες χιλιάδες εργατοώρες για προσλήψεις, συμβάσεις εργασίας, λύσεις συμβάσεων εργασίας και άλλων τόσων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας. Οι λογιστές και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν να ασχοληθούν με πολλά άλλα σπουδαιότερα και επείγοντα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ή όχι πολλές φορές, μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.”
Μανώλης Αμαργιωτάκης

Οικονομολόγος
Σύμβουλος σε Εργασιακά Θέματα


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();