πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Ανάκληση παραιτήσεως δημοσίου υπαλλήλου λόγω «πλάνης» - Τι ισχύει

Μεγάλος προβληματισμός έχει δημιουργηθεί σχετικά με το ζήτημα δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του, ευρισκόμενος σε πλάνη, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του. Συγκεκριμένα το ερώτημα συνοψίζονταν:
«ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΒΑΛΕ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ;»

Σύμφωνα και με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, για το έγκυρο μιας οποιαδήποτε διοικητικής πράξης, για την έκδοση της οποίας απαιτείται η συνδρομή του υπαλλήλου (όπως είναι η διαπιστωτική πράξη παραίτησης), είναι απαραίτητο, η βούληση του υπαλλήλου να είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα, όπως είναι η πλάνη, η απάτη ή η απειλή.

Τέτοιο ουσιώδες ελάττωμα είναι και η αδυναμία συνταξιοδοτήσεως του υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει ότι αν τελούσε εν γνώσει της αδυναμίας αυτής, δεν θα προέβαινε εξ αρχής στην υποβολή παραιτήσεως.

Περαιτέρω δε, έχει γίνει δεκτό ότι η ανάκληση της δηλώσεως του υπαλλήλου λόγω πλάνης θα πρέπει να γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης για να μην δημιουργείται αβεβαιότητα και αστάθεια στη λειτουργία της διοικήσεως (Γνμδ ΝΣΚ 23/2005, 356/2004, 358/95). Νομολογιακά έχει κριθεί δε, ότι χρόνος άνω του ημίσεος του έτους δεν είναι οπωσδήποτε εύλογος.

Επομένως, εφόσον ο υπάλληλος υπέβαλε την παραίτησή του για να συνταξιοδοτηθεί, πλην όμως, μετά την υποβολή αντιλήφθηκε ότι αδυνατεί να συνταξιοδοτηθεί λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, τότε μπορεί να επανέλθει στην υπηρεσία του και να αναβιώσει η δημοσιοϋπαλληλική του σχέση νόμιμα, εφόσον προβεί σε ανάκληση της παραίτησής του, μόνο εντός μικρού και εύλογου χρονικού διαστήματος.

Του Γιάννη Καρούζου, Εργατολόγου- Δικηγόρου

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();