πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Αναρρωτικές άδειες εργαζομένων ΟΤΑ -Έλεγχος ΥΠΕΣ με καταχώρηση στοιχείων (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο προς τους ΟΤΑ με θέμα «έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών», εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτήν ζητά την καταχώρηση στοιχείων μέχρι 27-7 για αιτήματα αδειών δημοτικών υπαλλήλων, ειδικά εκείνων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές.
Η εγκύκλιος αναφέρει:

«Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε από την υπηρεσία μας η δυνατότητα ανάρτησης στοιχείων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά σε θέματα προσωπικού Τ.Α    ( https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/). Στο πλαίσιο αυτό καλείστε να συμπληρώσετε τον παρεχόμενο, με το (β) σχετικό έγγραφό μας, πρότυπο πίνακα με τα στοιχεία που αφορούν στην περίοδο 1/1/2020 έως 30/6/2020 (α΄εξάμηνο 2020), κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν αιτήματα υπαλλήλων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές.
Ο συμπληρωμένος πρότυπος πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί στον προαναφερθέντα διαδικτυακό τόπο ( https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ ) το αργότερο έως 27-7-2020, με την ονομασία ANAROTIKES2_ , σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης και ανάρτησης που είχαν δοθεί στο προαναφερθέν υπ’ αρ. 3898/20-1-2020 2έγγραφό μας.
Τυχόν αποστολή του πίνακα μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή.               Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ  (https://www.ypes.gr/eggrafa/)».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();