πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

ΥΠΕΣ: Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων (εγκύκλιος)

Το ΥΠΕΣ ορίζει προθεσμία μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να στείλουν στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις.

Η Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα απευθύνεται σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ άλλων και στις Περιφέρειες για να την αποστείλουν άμεσα στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα:
Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.146Α του ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του αρ.53 του ν.4674/2020 «Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανά 4μηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης». Επίσης, σύμφωνα με την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.17 του π.δ.133/2017 στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου ανήκουν «…γ) Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();