πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Τον Οκτώβρη ο επόμενος Κύκλος Κινητικότητας – Προθεσμία 30/9 για τα περιγράμματα θέσεων

Για τον ερχόμενο Οκτώβριο έχει προγραμματιστεί ο νέος Κύκλος Κινητικότητας, όπως σημειώνει ο Υπουργός Εσωτερικών σε εξ. επείγουσα Εγκύκλιο που εξέδωσε την 14η Αυγούστου.  Με αυτήν ο Π.Θεοδωρικάκος θέτει την 30η Σεπτεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εκκρεμοτήτων αναφορικά με τη σύνταξη ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και παρέχει αναλυτικές οδηγίες.


Όπως, υπογραμμίζεται είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όλοι οι Φορείς να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή να έχουν κατ’ ελάχιστο αναρτήσει το σύνολο των θέσεών τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, είτε αυτές είναι καλυμμένες, είτε κενές, και να έχουν συντάξει τα αντίστοιχα περιγράμματα.  Παράλληλα, είναι εξίσου σημαντικό να συνδεθούν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας με τους Υπαλλήλους που καλύπτουν τις συγκεκριμένες θέσεις εντός του οργανογράμματος του Φορέα. Από έλεγχο που διενήργησε το Υπουργείο παρατηρήθηκε ότι, ενώ έχει ενταχθεί σημαντικός αριθμός Φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, εμφανίζονται αρκετές περιπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αναρτημένων θέσεων και των αντίστοιχων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, κάτι που δυσχεραίνει την εφαρμογή τόσο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, όσο και του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.  Επιπλέον, από τον έλεγχο στη σχετική εφαρμογή της “Απογραφής” εντοπίστηκαν σημαντικές αστοχίες ως προς την εφαρμογή της μεθοδολογίας για την ορθή σύνταξη των περιγραμμάτων από διάφορους Φορείς. 

Το Υπουργείο, προκειμένου να διευκολύνει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, καταγράφει στην Εγκύκλιο μια σειρά Φορέων που διακρίνονται για την ποιότητα των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που έχουν συντάξει, μεταξύ των οποίων οι εξής τρεις Δήμοι και τρεις Περιφέρειες:

- Δήμος Νεμέας,
- Δήμος Κομοτηνής,
- Δήμος Αθηναίων,
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
- Περιφέρεια Αττικής,
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/335/οικ.15885/14.8.2020 Εγκύκλιο, το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, τονίζεται ότι οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τους Φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();