πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Δημόσιο: Ηλεκτρονική Διακίνηση 150.000 εγγράφων - Οι διαδικασίες (εγκύκλιος)

ΕΓΚΥΚΛΙΟ για την ηλεκτρονική διακίνηση 150.000 εγγράφων εξέδωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για το έργο:

«Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk)».

Αντικείμενο του είναι:
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ). Για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Εξαιρούνται δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

Στο έργο προβλέπεται η διάθεση 150.000 εγκεκριμένων πιστοποιητικών απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής τριετούς διάρκειας σε δημοσίους υπαλλήλους.

Το ΚΣΗΔΕ αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο τέλος του έτους.

Η διάθεση, όμως, των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακών πιστοποιητικών) για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς ξεκινά σήμερα 16/9.

Η διαδικασία για τον ορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και την επακόλουθη έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής θα υλοποιηθεί με χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής (Κεντρικό ΣΗΔΕ Διαχείρισης).

Οι αναλυτικές οδηγίες για τον ορισμό των εμπλεκόμενων στελεχών καθώς και τα βήματα της διαδικασίας παρατίθενται στην Εγκύκλιο. Η οποία αφορά την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής για την διάθεση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();