πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Δικαστήριο: Αορίστου χρόνου απολυμένη συμβασιούχος Δήμου

Με την προσφάτως δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1377/2020, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), δέχθηκε την αγωγή της εργαζόμενης – συμβασιούχου, η οποία απασχολείται στο Δήμο Λαυρεωτικής ως Π.Ε. Γυμναστών, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία προσέφυγε δικαστικώς για την αναγνώριση της σχέσης εργασίας της ως αορίστου χρόνου.
Το Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του, αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής της και το γεγονός ότι συνδέεται με το εναγόμενο εξ’ αρχής με μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεώνοντας το εναγόμενο Δήμο Λαυρεωτικής να την απασχολεί, δυνάμει της σύμβασης αυτής, στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή της ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών της προσόντων.

Συνήγοροι της εν λόγω εργαζομένης, «Αντώνιος Ταμπάκος & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();