πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Αποζημίωση 10.000 € για ηθική βλάβη για μη επιτυχόντα διαγωνισμού του Δημοσίου

Αποζημίωση επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης προσώπου, ο οποίος συμμετείχε σε διαδικασία αξιολόγησης, για την κάλυψη μίας θέσης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η αποζημίωση αυτή θεωρήθηκε ότι πρέπει να επιδικαστεί υπέρ του υποψηφίου, με το σκεπτικό ότι αυτός υποβλήθηκε σε έντονη ψυχική ταλαιπωρία από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης για την κατάληψη της θέσης, απορρίφθηκε, χωρίς νόμιμη αιτιολογία από την Επιτροπή που αξιολογούσε τους υποψηφίους, τρεις συνολικά φορές.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει αναλυτικά το epoli.gr κάθε φορά που ο υποψήφιος βαθμολογούνταν με χαμηλότερη βαθμολογία από τον συνυποψήφιό του, υπέβαλε ένσταση και εν συνεχεία αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι πρώτες τρεις αιτήσεις ακύρωσης έγιναν δεκτές με το σκεπτικό ότι κατά την βαθμολόγηση των υποψηφίων, η αξιολογική επιτροπή δεν περιέλαβε στο πρακτικό της επαρκείς αιτιολογίες, από τις οποίες να προκύπτει σαφώς ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος βαθμολογήθηκε με χαμηλότερη βαθμολογία από τον συνυποψήφιό του και έτσι και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ακυρώθηκε η επιλογή του προσώπου για την κάλυψη της θέσης και έγινε επαναξιολόγηση.

Στην τέταρτη (και τελευταία) περίπτωση ο υποψήφιος έλαβε και πάλι χαμηλότερη βαθμολογία, προσέφυγε με ένσταση κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και, εν συνεχεία, μετά από απόρριψη αυτής, υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης, με την οποία πληρώθηκε η θέση.

Η αίτησή του απορρίφθηκε, όπως επίσης απορρίφθηκε και έφεσή του που ασκήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτό έληξε ένας περίπου δεκαετής αγώνας που έκανε, προκειμένου να καταλάβει την θέση που διεκδικούσε, την οποία εν τέλει δεν κατέλαβε.

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης υπόθεσης όμως είναι ότι μετά την οριστική αποτυχία να καταλάβει την διεκδικούμενη θέση, ο υποψήφιος υπέβαλε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου αιτούμενος να του καταβληθεί ένα χρηματικό ποσό για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας των συνεχών δικαστικών αγώνων στους οποίους υποβλήθηκε εξαιτίας των μη επαρκώς αιτιολογημένων αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι μη επαρκώς αιτιολογημένες κρίσεις της επιτροπής αξιολόγησης που οδήγησαν στις τρεις συνεχόμενες ακυρώσεις της επιλογής κατάλληλου υποψηφίου για την κάλυψη της θέσης, συνιστούν παράνομες πράξεις των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες προκάλεσαν αιτιωδώς ψυχική ταλαιπωρία στον υποψήφιο λόγω και της εμπλοκής του σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες για την ακύρωση των πράξεων αυτών. Με βάση, λοιπόν, τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, ο υποψήφιος υπέστη ηθική βλάβη, η οποία, ενόψει της επανειλημμένης αδυναμίας των οργάνων του Δημοσίου να αιτιολογήσουν νομίμως την κρίση τους περί υπεροχής του συνυποψηφίου του, επιτάθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Με αυτό το σκεπτικό το Δικαστήριο κατέληξε ότι ο ενάγων δικαιούται να λάβει ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, κατά τα ανωτέρω, το ποσό των 10.000 ευρώ.

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();