πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

28 αλλαγές στο Ν/Σ του ΥΠΕΣ – Σημαντικές ρυθμίσεις για ΟΤΑ (Έγγραφο)

Σημαντικές τροποποιήσεις στο Νομοσχέδιο-“σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών επέφερε ο Υπουργός, με έγγραφο “νομοτεχνικών βελτιώσεων” που κατέθεσε στη Βουλή την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Συνολικά από τις 28 αλλαγές, οι 18 αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ πολλές αποτελούν μεταβολές ουσίας και δεν είναι απλά “νομοτεχνικές βελτιώσεις”, όπως μπορείτε να δείτε κατωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι το Ν/Σ ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής αυτή την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, όπως πρώτος και αποκλειστικά είχε γράψει ο AIRETOS.

Όσον αφορά λοιπόν ειδικά τους ΟΤΑ, τροποποιήσεις ουσίας είναι οι εξής:


Χίλια (1.000) ευρώ το μήνα ως έξοδα παράστασης θα λαμβάνουν, όχι μόνο οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) που δεν είναι Δήμαρχοι, αλλά όλοι οι Πρόεδροι των ΠΕΔ.

- Οι Συνεργάτες/Σύμβουλοι Δημάρχων θα μπορούν να συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών, όχι μόνο «για έργα και υπηρεσίες του Δήμου» (ως είχε κατατεθεί), αλλά και «για προμήθειες». Αυτό θα γίνεται, όχι μόνο για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

- Επιτρέπεται η οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και στους «Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων» (κατά τη διαδικασία που θεσπίζεται για τους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Γενικούς Γραμματείς των Δήμων, δηλαδή κατόπιν έγκρισης Δημάρχου)  

Βοήθεια στο Σπίτι: Η παράταση του ΒσΣ δεν δίδεται τελικά μόνο «μέχρι και την 31η.12.2020», αλλά «μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις». Επιπλέον, ορίζεται ότι «ειδικά για την Προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες». Τέλος, προστίθεται ρητά αναδρομική ισχύ σε ολόκληρο το άρθρο «από την 01.10.2020».

- Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ), αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση του Ν/Σ, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ θα ασκούνται «με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με Δήμους και Περιφέρειες».

Διόρθωσαν  την “γκάφα” του αρ.43, όπου αρχικά όριζαν την Οικονομική Επιτροπή αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τη νομική υποστήριξη και των Υπαλλήλων στα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ. (Διατηρούν την αποφασιστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για τους Υπαλλήλους των ΟΤΑ).

Διέγραψαν διάταξη του Ν/Σ με την οποία άλλαζαν αναδρομικά από το 2016 (!) το ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων.

Διέγραψαν ρύθμιση του Ν/Σ που καταργούσε την ισχύουσα διάταξη ότι οι Αναπτυξιακές Α.Ε. των ΟΤΑ δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα

- Όσον αφορά το αρ.46, για τα κίνητρα δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε Υπαλλήλους σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους: α) διέγραψαν το πληθυσμιακό όριο των 18.000 κατοίκων, δηλαδή θα ισχύσει σε όλους τους νησιωτικούς Δήμους, β) έδωσαν τη δυνατότητα παροχής των κινήτρων και στους ΟΤΑ β’ βαθμού, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι εν λόγω Δήμοι.

- Αναφορικά με τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων: 1) Προβλεπόταν στο Ν/Σ ότι θα αποφασίζει για « τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του Προέδρου της οικείας Δημοτικής Κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου». Στο τέλος αυτής της αποφασιστικής αρμοδιότητας προστίθεται η φράση «ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών». 2) Στην κατά το Ν/Σ αποφασιστική αρμοδιότητα ως προς τους οικογενειακούς τάφους, η διατύπωση τροποποιείται σε «ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων 3ετούς ταφής».

- Στο αρ.32 1) διέγραψαν τη δυνατότητα που έδιναν σε συμβασιούχους (έργου και ιδοχ) των “Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., να θεωρούν μελέτες έργων και υπηρεσιών και τεύχη δημόσιων διαγωνισμών. (Παραμένει η δυνατότητα να συντάσσουν), 2) θεσπίζουν για τους ανωτέρω ασυμβίβαστο, πως για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων.

Ο AIRETOS παρουσιάζει ολόκληρο το έγγραφο που κατετέθη στη Βουλή ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();