πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Αναστέλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου η λειτουργία των ΚΑΠΗ

Εκδόθηκε ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60553/29.09.2020 (ΦΕΚ 4217/30.09.2020 τεύχος Β’) για την «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), έως τις 31.10.2020.
Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/ 25.8.2020 κοινής απόφασης υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών

Η απόφαση υπογράφτηκε έχοντας υπόψη :
Την εξακολούθηση συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την εκ νέου απαγόρευση λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19.
Την από 29.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/25.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.10.2020.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();