πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Μείωση μισθωμάτων και σε χώρους των ΟΤΑ – Απώλεια εσόδων για την Αυτοδιοίκηση

Με το νέο άρθρο 35, που περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπ.Εσωτερικών, επεκτείνεται και για τις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτήριων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των οριζόμενων χώρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, « η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο 2020, στο πλαίσιο των μέτρων αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ».

Όπως καταγράφει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Έκθεσή του, προκαλείται « μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών, από την είσπραξη μειωμένων (κατά 40%) μισθωμάτων (...) για τους μήνες από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο 2020 ».

Ειδικότερα, το αρ.35 εισάγει τα κάτωθι:

« Άρθρο 35


Ρυθμίσεις για τη μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους


Οι διατάξεις των παρ.1 και 5 του αρ.2ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.1ο του ν.4683/2020, εφαρμόζονται και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν

- εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, καθώς και

- εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών,

εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. »


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();