πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση ΥΠΕΣ για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων

Το Υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε πρόσκληση στους Δήμους και τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον». Με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
Με την πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:

Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
 Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη
ποδηλάτηση)
 Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)
 Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
 Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)
 Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)
Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα (εξαιρουμένων των οριζόντιων επικουρικών δράσεων), που συνολικά μπορούν να περιλαμβάνουν:
έως πέντε (5) μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-up, van κλειστού τύπου, SUV, μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κλπ) και

έως πέντε (5) μεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήματα (λεωφορεία/τρενάκια δημοτικής συγκοινωνίας, οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οχήματα έργου/μεταφορών κλπ), καθώς και τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ (€).

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();