πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

“Κομμένος” 13oς και 14ος μισθός: Νέα δικαίωση δικαστηρίου με καταβολές σε υπαλλήλους Δήμου

Μετά την υπ’ αριθμ. 471/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που παρουσίασε το epoli.gr με την οποία αποφασίστηκε να επιδικαστούν υπέρ απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, τα ποσά που αντιστοιχούσαν στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα αδείας που είχαν καταργηθεί με το ν. 4093/2012, στο φως της δημοσιότητας φέρνει εκ νέου το epoli.gr απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε να υποχρεωθεί Δήμος να καταβάλει τα καταργηθέντα δώρα και επιδόματα σε εργαζόμενους ΙΔΑΧ.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρειας αποφασίστηκε να υποχρεωθεί ο Δήμος Κασσάνδρειας να καταβάλει στους ενάγοντες εργαζόμενους ΙΔΑΧ στην κοινωφελή επιχείρησή του τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που θα ελάμβαναν, αν αυτά δεν είχαν καταργηθεί με το ν. 4093/2012.

Είναι η δεύτερη απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου που παρουσιάζει το epoli.gr, η οποία υιοθετεί εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ζητήματος των καταργηθέντων δώρων και του επιδόματος αδείας.

Υπενθυμίζεται ότι, με πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η διάταξη της περ. Γ1 της παρ. Γ του άρθρου του ν. 4093/2012 δεν είναι αντίθετη με συνταγματικής περιωπής διατάξεις και άρα ότι η πλήρης κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας των υπαλλήλων του Δημοσίου (ανεξαρτήτως είδους σχέσης) παρίσταται δικαιολογημένη ενόψει της ανάγκης δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας.

Η υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κασσάνδρειας, όμως, υιοθέτησε την αντίθετη άποψη (την οποία προηγουμένως είχε υιοθετήσει και το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας), σύμφωνα με την οποία η κατάργηση των ως άνω παροχών, η οποία επηρεάζει την ίδια κατηγορία διοικουμένων, όπως και οι προηγούμενες περικοπές, είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την περιουσία των προσώπων που υφίστανται τις περικοπές, ενώ επιπλέον δεν βασίζεται σε κάποια εμπεριστατωμένη μελέτη από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων περικοπών.

Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, η έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε σύμφωνη με το Σύνταγμα η περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας επηρεάζει αναμφισβήτητα τις εκκρεμείς σχετικές δίκες των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι σκέψεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να επηρεάσουν και τις αποφάσεις των πολιτικών Δικαστηρίων, χωρίς όμως να δεσμεύουν αυτά.

Οι αποφάσεις των πολιτικών Δικαστηρίων, ιδίως όσες υιοθετούν την άποψη ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σύντομα σε σχετικά απόφαση και του Αρείου Πάγου σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();