πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

ΑΣΕΠ: Μέσω Πανελληνίων οι διορισμοί σε Δημόσιο - ΟΤΑ

Όπως έχει προαναγγείλει αρκετό καιρό ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, πολύ σύντομα θα καταθέσει προς ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα μεταρρυθμίσει ριζικά το σύστημα επιλογής προσωπικού.

Η ψηφιοποίηση του Α.Σ.Ε.Π. αποτελεί μια προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου τομέα, που απώτερο σκοπό έχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω της αντιστοίχησης του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση.  

Πλέον, θεσπίζεται ένας νέος τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς το νομοσχέδιο θα προβλέπει γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες θα διεξάγονται ηλεκτρονικά για το σύνολο των θέσεων μονίμου και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αλλά και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων (σε συνεργασία του Α.Σ.Ε.Π. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για διαχειριστικά θέματα, όπου απαιτείται).

Η εξέταση θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι γνώσεις των υποψηφίων, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνεται αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων και της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι, από την παραπάνω διαδικασία δεν θα εξαιρούνται οι κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες (λ.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑΜΕΑ). Ωστόσο, θα προβλέπεται ειδική μέριμνα με διπλή ασφαλιστική δικλείδα για αυτές τις κατηγορίες, όπως η προσαύξηση επί της βαθμολογίας του γραπτού διαγωνισμού αλλά και διασφάλιση ενός ελάχιστου ποσοστού προσλήψεων.

Τέλος, οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΥΕ αλλά και τα ΑΜΕΑ θα αξιολογούνται κι εκείνοι ως προς την καταλληλότητα της επιδιωκόμενης θέσης, όμως θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, ενώ η επιλογή θα γίνεται ως επί το πλείστον με σειρά προτεραιότητας.

https://www.epoli.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();