πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Δημόσιο-ΟΤΑ: Ξεκινούν οι ενέργειες για το “Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών” (Εγκύκλιος)

Εγκύκλιο για την εκκίνηση των ενεργειών που αφορούν το “Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών” του αρ.90 του ν.4727/2020, εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο Μητρώο καταχωρείται το σύνολο των φυσικών και ψηφιακών διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα, ήτοι των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ως καθορίζονται στην παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, των εκτός αυτής ΝΠΔΔ, καθώς και των εκτός αυτής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.  Αφορά δηλαδή και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Πρόκειται για ένα Μητρώο που θα περιλαμβάνει 1) πλήρη κατάλογο των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών, 2) αναλυτική πληροφόρηση για τα επιμέρους πεδία (σχετική νομοθεσία, απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος διεκπεραίωσης, κλπ.), 3) πλατφόρμα υποβολής αναφορών πολιτών.

Ένα αυτοδιοικητικό παράδειγμα που αναφέρει η Εγκύκλιος, αφορά τη διαδικασία της «Παραχώρησης Θέσης Στάθμευσης ΑμεΑ» (εξωστρεφής διαδικασία), για την οποία οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά καθορίζονται με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων (παρ.1 περ.Β.v αρ.73 ν.3852/2010). Θεσμικός φορέας για την εν λόγω διαδικασία είναι ο εκάστοτε Δήμος ο οποίος έχει την υποχρέωση καταχώρισης της διαδικασίας αυτής στο Μητρώο.  Παράλληλα, για την εν λόγω διαδικασία, ο Δήμος έχει και την εφαρμοστική αρμοδιότητα και η καταχώριση θα πραγματοποιείται από την καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη στην καταχώριση διαδικασιών, καθώς και για τις φάσεις και ενέργειες υλοποίησης του Μητρώου.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε διακριτές περιόδους Α΄ και Β΄ και έκαστη περίοδος, χωρίζεται σε 2 φάσεις:

- την προπαρασκευαστική, κατά την οποία θα οριστούν οι ρόλοι συντακτών, διαχειριστών και εκτελεστικών υπευθύνων κάθε υπόχρεου Φορέα και θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη εκπαίδευση αυτών και

- την κυρίως φάση, κατά την οποία θα λάβει χώρα η καταχώριση των διαδικασιών στο Μητρώο.

Στην Α΄ περίοδο και μέχρι 30/4/2021 ορίζονται οι ρόλοι και καταχωρούνται οι διοικητικές διαδικασίες των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ.

Στη Β΄ περίοδο, από 1/3/2021 και μέχρι 30/9/2021 ορίζονται οι ρόλοι και καταχωρούνται οι διοικητικές διαδικασίες από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τα ΝΠΔΔ που δεν ανήκουν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, και Οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005.

 

Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. 33150 ΕΞ 2020 / 24.11.2020 Εγκυκλίου, ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();