πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Υπάλληλοι ΟΤΑ: Πως θα παίρνουν αυξημένες υπερωρίες με το νέο Νόμο

“Νομοτεχνικές βελτιώσεις” στην Τροπολογία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νέες διατάξεις για επιπλέον υπερωρίες Υπαλλήλων Δήμων και Περιφερειών, κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λίγο πριν την τελική ψήφιση του Νομοσχεδίου.

Με αυτές, πρόσθεσε διαδικαστικές ρυθμίσεις για την πληρωμή και για το χρόνο ισχύος των εν λόγω υπερωριών στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ.  Μπορείτε να δείτε το έγγραφο των “νομοτεχνικών βελτιώσεων” εδώ .   

Έτσι λοιπόν, μετά και τις προσθήκες, το τελικό περιεχόμενο ψηφίστηκε ως εξής:

 

« 3] Με Απόφαση του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη και για το χρονικό διάστημα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ο προβλεπόμενος από το αρ.20 του ν.4354/2015, αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων των Δήμων ή Περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου του αρ.5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 ΚΥΑ και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορεί να προσαυξάνεται έως 30 %.

Για την καταβολή των υπερωριών απαιτούνται μόνο η εντολή διενέργειας ελέγχου και η βεβαίωση διενέργειας από τον Προϊστάμενο. 

Η ως άνω Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη.»

Να σημειωθεί ότι τα κλιμάκια ελέγχου της ΚΥΑ που αναφέρεται ανωτέρω, είναι κλιμάκια ελέγχου της τήρησης των μέτρων για τον κορωνοϊό.

 

« 4] Με Απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, ο προβλεπόμενος από το αρ.20 του ν.4354/2015, αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των Δηλώσεων της παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019, μπορεί να προσαυξάνεται έως 30 %.

Η ως άνω Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από τον Δήμαρχο

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δηλώσεις της παρ.2 του αρ.51 του ν.4647/2019 που αναφέρονται ανωτέρω, είναι οι Δηλώσεις “αποκάλυψης” των αδήλωτων τετραγωνικών που υποβλήθηκαν από τους πολίτες και για τις οποίες ο νόμος ορίζει πως «εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως τις 30 Νοεμβρίου 2020».

Το ψηφισθέν Νομοσχέδιο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και ρυθμίσεις σχετικές με τον covid, αναμένεται να δημοσιευτεί ταχύτατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να εκκινήσει η ισχύς του.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();