πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Οδηγός για τις Δημόσιες Υπηρεσίες στον καιρό της καραντίνας (Εγκύκλιος)

Στην έκδοση εξ.επείγουσας Εγκυκλίου με το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών -συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- κατά τη διάρκεια του νέου lockdown, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών.  Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 Εγκύκλιος δημοσιεύθηκε την Κυριακή 8.11.2020, αναγράφοντας ημερομηνία Σαββάτου 7.11.2020.

 Επισημαίνεται ότι στην KYA με όλα τα νέα μέτρα, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 7.11.2020 στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4899 αναγράφοντας ημερομηνία Παρασκευής 6.11.2020, ορίστηκαν τα μέτρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ως εξής:

« - Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστόεφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

- Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως ατόμων.»

 

Στην Εγκύκλιο – Οδηγό, ο Υπουργός έδωσε λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, εξηγώντας επίσης τι ισχύει για το πλάνο εργασιών, τις βεβαιώσεις κίνησης, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των Υπαλλήλων, τη χρήση μάσκας, το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος στους χώρους εργασίας, κλπ.

Ειδικά για τις ειδικές άδειες και διευκολύνσεις των Υπαλλήλων, εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι διευκολύνσεις για τους Υπαλλήλους-γονείς, οι οποίες προβλέπονται στα αρ.5 και 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020:

α) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο Υπάλληλος, η 4η ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο Υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης).  Η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα - Υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  Οι 3 πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του Υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η 4η ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ.  Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του Υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο Υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των 4 ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του 4ημέρου, οι ως άνω 1 έως 3 ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.

β) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η προηγούμενη Εγκύκλιος  ).

γ) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

δ) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Εξακολουθεί να ισχύει η ειδική άδεια απουσίας για τις Υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.  Εξακολουθεί να ισχύει η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους Υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid.  Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω διευκολύνσεων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στις προηγούμενες Εγκυκλίους.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά σε πλήρη λεπτομέρεια όλα τα νέα μέτρα και ειδικά τις οδηγίες για το Δημόσιο, στην ΚΥΑ και στην Εγκύκλιο στην αρχή του παρόντος.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();