πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

Οι θέσεις κινητικότητας - Κύκλος 2020 σε Δημόσιο, ΟΤΑ [Αναλυτική παρουσίαση]

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι θέσεις για την κινητικότητα.

Σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωσης της έναρξης του α’ σταδίου του κύκλου κινητικότητας έτους 2020, κατά την οποία κλήθηκαν οι φορείς που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με την υποβολή αιτημάτων είτε για μετάταξη είτε για απόσπαση, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της 24ης & 27ης Νοεμβρίου 2020 της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών ανάρτησε τις εγκεκριμένες θέσεις στη σχετική εφαρμογή (apografi.gov.gr).

Στον κύκλο αυτό, oι φορείς που θέσεις τους εγκρίθηκαν και θα δημοσιευθούν ανέρχονται σε 568 και το αντίστοιχο σύνολο θέσεων σε 12.221, με το 10% αυτών να αφορά αποσπάσεις και το 90% μετατάξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στους φορείς υποδοχής και κατόπιν αξιολόγησής τους, από τα αρμόδια όργανα, θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για την προκηρυσσόμενη θέση.

Η κινητικότητα, πλέον, συνδέεται με άμεσο τρόπο με τις διαδικασίες πρόσληψης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου διαδικασιών στελέχωσης άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους, που εξυπηρετεί, συνδυαστικά, τις ανάγκες του Δημοσίου και των υπαλλήλων και διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων.

Επιπροσθέτως, με τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων ενισχύεται η στελέχωση των υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αξιοποιήσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, εμπλουτίζοντας την εργασιακή εμπειρία τους.

Διάγραμμα: Κύκλος 2020_Υποβληθείσες θέσεις ανά φορέα υποβολής και ανά τύπο μετακίνησης

* Τα αιτήματα αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, από τους Υπουργούς για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.

Από τις θέσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκε περίπου το 90% αυτών, καθώς απορρίφθηκαν τα αιτήματα τα οποία δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, οι εγκριθείσες θέσεις ανέρχονται σε 12.221, και αναλύονται σε:

  • 11.228 θέσεις προς μετάταξη και
  • 993 θέσεις προς απόσπαση.

Διάγραμμα 1: Κύκλος 2020_Εγκριθείσες θέσεις ανά τύπο μετακίνησης 

Αναλυτικότερη παρουσίαση αναρτημένων θέσεων

  • Οι περισσότερες θέσεις προς πλήρωση με μετάταξη ή απόσπαση αφορούν σε ένα ισοδύναμο ποσοστό στα Υπουργεία (κεντρικές υπηρεσίες και εποπτευόμενοι) και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά πρόσωπα).
  • Στους Δήμους αφορά το 33% των συνολικά εγκεκριμένων θέσεων και στις Περιφέρειες το 10%.
  • Ως προς τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους, σημαντικός αριθμός θέσεων (άνω του 50%) προβλέπεται στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και σε φορείς αυτών.
  • Τέλος, προβλέπεται και ένας σημαντικός αριθμός θέσεων προς πλήρωση στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Αναλυτικά, οι θέσεις που αναρτήθηκαν προς πλήρωση για αποσπάσεις και μετατάξεις έχουν ως ακολούθως:

https://www.epoli.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();