πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Σε τι θα ωφελήσουν τους Δήμους οι αλλαγές στον ν.4412

Σχετικά με τις αλλαγές στον ν.4412, η ΚΕΔΕ και συγκεκριμένα ο πρόεδρός της, επεσήμανε τη γόνιμη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Ανάπτυξης στην κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων» που, όπως είπε, λύνει πάρα πολλά από τα τεράστια προβλήματα που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν οι Δήμοι στην υλοποίηση των έργων.
Η ΚΕΔΕ έχει επιπλέον διευκρινήσεις που θα αποσταλούν στο Υπουργείο, ώστε ο νέος νόμος να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός.

Το νομοσχέδιο προωθεί σημαντικές και βασικές αλλαγές όπως :
 • Αύξηση των ορίων απευθείας αναθέσεων από τις 20.000€ στις 30.000€ για αγαθά υπηρεσίες και μελέτες. 
 • Αντίστοιχα αύξηση στις 60.000€ για τεχνικά έργα.
 • Καταργούνται οι συνοπτικοί διαγωνισμοί.
 • Η επιτροπή των διαγωνισμών ξεκινάει από υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή των Δήμων, και μόνο σε περίπτωση που δεν επαρκούν τότε προβλέπει την διαδικασία επιλογής από μητρώο υπαλλήλων.
 • Καταργούνται οι κληρώσεις.
 • Αύξηση από 40.000€ σε 60.000€ για ανάθεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας για συγχρηματοδοτούμενα έργα .
 • Επιτάχυνση διαδικασιών μετά τη φάση της υπογραφής της σύμβασης ώστε να μπορούν να τρέχουν τα πρακτικά των διαγωνισμών παράλληλα, χωρίς καθυστερήσεις
 • Εισάγεται η έννοια της ιδιωτικής επίβλεψης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα να αυξηθεί ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε χρόνια για το έργο.
 • Καθίσταται υποχρεωτική η ανάθεση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του.
 • Θεσμοθετείται η παραλαβή του έργου σε ένα μόνο στάδιο.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();