πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Παράταση μέχρι την Πρωτοχρονιά στους ΟΤΑ για να πληρώσουν ληξιπρόθεσμα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θ.Σκυλακάκης, αποφάσισε την παράταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι ΟΤΑ πρέπει να ολοκληρώσουν το τρέχον πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, με τη νέα Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5279/30.11.2020 αντικαθίσταται η παρ.7 της Ενότητας Γ «Διαδικασία» της προηγούμενης Απόφασής του  , ως εξής:

« 7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 31η.12.2020. »

 

Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε έγγραφο, με το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε αυτή την παράταση για τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων, που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή τους.

 

Όπως άλλωστε έχετε διαβάσει στον AIRETO, πριν λίγες ημέρες επιχορηγήθηκαν  151 Δήμοι  με συνολικό ποσό έως 28.190.490,00 ευρώ,  αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();