πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Αναβάλλονται πάλι οι εκλογές των Δημοσίων Υπαλλήλων – Τι ισχύει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Την εκ νέου αναβολή των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Δημόσιου Τομέα έως και την 7η Δεκεμβρίου, όρισε ο Υπουργός Εσωτερικών με εξ. επείγουσα Εγκύκλιο, που εκδόθηκε την 30η Νοεμβρίου.

Σε αυτήν, επιπλέον, περιγράφει το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία (θυμηθείτε ποια κόμματα το ψήφισαν εδώ  ), επισημαίνοντας ότι θα εκδοθεί ΚΥΑ και εν συνεχεία θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος.

Συγκεκριμένα, ο Π.Θεοδωρικάκος ενημερώνει τους Δημοσίους Υπαλλήλους για τα κάτωθι:

 

Ι] Εκ νέου αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια

Σε συνέχεια της 21ης Εγκυκλίου  , με την οποία -κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού- κρίθηκε απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά συμβούλια και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2020.

Εκλογές οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μέχρι και την 7η/12/2020, θα πρέπει να αναβληθούν με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21η Εγκύκλιο.

 

Ι] Δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας


Με το αρ.75 του ν.4745/2020, που δημοσιεύθηκε στις 6.11.2020, προστέθηκε νέα διάταξη στο θεσμικό πλαίσιο, που έδωσε τη δυνατότητα: α) παράτασης της λήξης της διαδικασίας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, μέχρι την έβδομη μεταμεσημβρινή σε έκτακτες περιπτώσεις και β) διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ.

Με την έκδοση της προβλεπόμενης στις νέες διατάξεις ΚΥΑθα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  Με την ΚΥΑ δύναται να προβλεφθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες. Για την έκδοση της ΚΥΑ και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος.

 

Αναλυτικότερα, η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 Εγκύκλιος ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();