πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Τα μέτρα μέχρι 1 Φεβρουαρίου (ΦΕΚ)

Εγιναν ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου- αρίου 2021 και ώρα 6:00.
Αριθμός Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992

Το ΦΕΚ πήρε αριθμό 186 της 25ης Ιανουρίου 2021 τεύχους Β’


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();