πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Ακόμα ένας χρόνος παράταση στην αναστολή προσλήψεων σε Δημόσιο-ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε και αυτές τις γιορτές, όπως κάθε χρόνο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 261/31.12.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 1.1.2021) η καθιερωμένη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δίνει ακόμα ένα έτος παράταση στην ισχύ της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Ο Πρωθυπουργός και τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του αρ.51 του ν.4622/2019, δηλαδή του άρθρου περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Αιτία αποτελεί, όπως υπογράφουν, η «ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκώντων δαπανών στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα».

 

Υπενθυμίζεται ότι η παραταθείσα ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» προβλέπει (στο αρ.1) ότι αναστέλλεται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Ταυτοχρόνως περιλαμβάνει (στα αρ.2-3) ειδική διαδικασία έγκρισης για κατ’ εξαίρεση προσλήψεις, διορισμούς και σύναψη συμβάσεων έργου.  Ορίζει δε σειρά εξαιρέσεων από την αναστολή (στο αρ.4), εξαιρέσεις που με την πάροδο των ετών τροποποιούνται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για το 2021 έχει εκδοθεί η αριθμ. 42/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021».

 

Το Φ.Ε.Κ. της νέας παράτασης, με την αριθμ. 52/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, είναι διαθέσιμο ΕΔΩ


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();