πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων και για τους ΟΤΑ

Το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200) (σχετικό), σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:
α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,
β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαγορεύεται να προμηθεύονται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι τα ακόλουθα:

1) πλαστικές μπατονέτες, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών – Μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα) (ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) (ΦΕΚ 2198 Β)
2) πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού)
3) πλαστικά πιάτα
4) πλαστικά καλαμάκια, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385//ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠοικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2198 Β)
5) πλαστικοί αναδευτήρες ποτών
6) πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν αφορούν διανομή στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που απαιτούνται για τη στήριξη των ειδών αυτών.
7) περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), όπως κουτιά με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα μέσα στα οποία τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:
α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση
β) καταναλώνονται συνήθως από το δοχείο και
γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα)
Στους περιέκτες αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
8) περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, και
9) κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.
10) Στην ως άνω απαγόρευση περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων) που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των ανωτέρω προϊόντων δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στις συμβάσεις που αφορούν μίσθωση ή εκμετάλλευση κυλικείων ή παροχή υπηρεσιών από κυλικεία ορίζεται υποχρεωτικά όρος σχετικά με την απαγόρευση της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τις συμβάσεις που καταρτίζονται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Το παρόν αφορά στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από πλαστική ύλη. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστική ύλη, αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/904 ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ στο άρθρο 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α)

ΣΧΕΤ.: Οι διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2) του Νόμου 4736/2020 (Α’ 200) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();