πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Ψηφίζεται υποχρέωση των Δήμων να παρέχουν κτίρια και εξοπλισμό για τις απογραφές

Διάταξη που αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατετέθη στη Βουλή την Τρίτη υπό τον τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Ο AIRETOS  σας είχε ενημερώσει για την ύπαρξή της, ήδη από όταν είχε τεθεί σε διαβούλευση το Δεκέμβριο.

 

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων «οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».

Ειδικότερα, ρητά ορίζεται πως «οι Δήμοι της Χώρας πρέπει να διευκολύνουν το έργο των οργάνων των απογραφών κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών, μεριμνώντας για την παροχή των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού».

 

Επιπλέον, η παρ.2 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι μεταξύ άλλων «οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα της απογραφής γεωργίας-κτηνοτροφίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».

 

Γενικότερα, οι διατάξεις εντάσσονται στο Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 25) «Διενέργεια γενικών απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».

Όπως σημειώνει η Έκθεση που το συνοδεύει, τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις γενικές απογραφές ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη και μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο διενέργειας ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και να χρησιμοποιηθούν ως βασικό μέσο για τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων (κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κ.λπ) και να αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο δειγματοληψίας για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών.

 

Μπορείτε να δείτε το κατατεθέν Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();